Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 4,6% interanual al gener

Al gener, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 4,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta evolució de l’índex ve motivada tant pel descens de les vendes de productes d’alimentació (‑5,4%) com de la resta de productes (-4,2%).
 
A preus constants ─és a dir, eliminant l’efecte dels preus─, l’índex mostra un decrement interanual del 4,8% al gener del 2018. Per grups de productes, les vendes d’alimentació mostren un descens més intens (-7,0%) que la resta de productes (-3,0%).
 
Amb la publicació de les dades del gener de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi de base cada cinc anys per tal de millorar la representativitat de l'indicador. Les sèries enllaçades dels índexs a preus corrents en la base 2015 es publiquen a partir del gener de 1995 i a preus constants a partir del gener de 2005.


pdf pdf Nota de premsa

Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem