Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Es presenta el full de ruta per millorar l'atenció sanitària i la salut de la població del Vallès Occidental per als propers quatre anys

 • El Pla estratègic sanitari prioritza les actuacions que han de permetre adaptar els serveis a les necessitats de la població
 • Es realitza aprofitant el coneixement de les entitats ciutadanes, els professionals de la salut i els ajuntaments del Vallès Occidental

S’ha celebrat la Jornada de presentació del Pla estratègic sanitari (PES) del Vallès Occidental, full de ruta que recull les principals actuacions per dur a la pràctica en els propers 4 anys, per millorar l’atenció de la població d’aquesta zona.  
 
Aquest pla defineix 5 eixos d’actuació, 28 objectius i 113 accions pensades per portar-se a terme fins a l’any 2021. Entre aquestes, seguint les prioritats definides pel Departament de Salut, destaca la voluntat d’implementar un model sanitari basat en l’atenció comunitària i intersectorial, que lluiti contra les desigualtats en salut. En aquest sentit, s’advoca per la promoció d’estils de vida saludable i la inclusió de la recomanació d’actius en la disciplina dels professionals sanitaris. També s’aposta per definir un pla d’actuació específic front la legionel·la, d’especial rellevància en aquest territori, i l’acció coordinada i complementària entre el sector salut i altres agents de l’administració, entre d’altres.
 
Alhora, com que la salut ve determinada per altres factors més enllà dels serveis sanitaris, i la societat reclama un rol més actiu en la presa de decisions pel que fa a aquests serveis, es proposen actuacions per afavorir la participació i apoderament de les persones envers la seva salut. I es fa mitjançant l’aposta per La Meva Salut (LMS) com a instrument per avançar en la informació i responsabilització del propi pacient. D’altra banda, es potencia el treball en xarxa dels serveis sanitaris del territori, assegurant una atenció integrada, garantint el contínuum assistencial i millorant-ne l’accessibilitat. Es desplegaran a nivell territorial les grans estratègies nacionals sobre el nou model d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) o sobre l’atenció continuada i urgent (PLANUC), entre d’altres, i es revisaran i consolidaran els models d’atenció ja implementats.
 
El gerent de la Regió Sanitaria Metropolitana Nord, Lluís Franch, acompanyat d’alcaldes i regidors de la comarca, representants d’entitats proveïdores de salut, professionals de la salut i entitats representants de la ciutadania, han participat en aquesta jornada que dona continuïtat al procés participatiu iniciat fa uns mesos. Aquest procés ha tingut com a objectiu completar l’anàlisi dels reptes del sistema sanitari en el territori en qüestió, per establir l’estratègia dels propers anys.
 
El procés participatiu va aplegar 50 participants implicats activament amb perfils professionals, comunitaris i de ciutadania, organitzats en 4 grups de discussió creats per ser interpel·lats sobre les necessitats i intervencions prioritàries, i així oferir una adequada prestació de serveis assistencials. Però també sobre les intervencions considerades més rellevants a l’hora de potenciar hàbits i estils de vida saludables. Els resultats d’aquest procés participatiu s’articulen en prop de 170 aportacions que han estat organitzades en 17 camps temàtics, de les quals, el 87% han estat incloses en l’estratègia sanitària dels propers anys.
 
La Jornada ha posat de manifest la importància de la col·laboració i la unió d’esforços entre ciutadania, ajuntament i professionals de la salut per millorar la salut de la població. En aquest sentit, cal agrair la implicació de totes les persones que han col·laborat en el procés d’elaboració del pla.
 
A partir d’ara, es preveu iniciar progressivament la implementació de les accions i continuar compartint amb els agents del territori els avenços que es vagin assolint.
 
El territori del Vallès Occidental des de la lupa de salut
El territori analitzat en aquest pla estratègic coincideix gairebé amb la comarca del Vallès Occidental, a excepció dels municipis de Santa Perpètua de Mogoda, Palau Solità i Plegamans, Vacarisses, Rellinars i Gallifa. Compta amb una població de 856.933 habitants, representant l’11,4% de la població de Catalunya.
 
Aquest territori representa l’11% del PIB català i el 3% del PIB espanyol. La importància de la industria a la comarca queda reflectida en els seus 114 polígons industrials, que fan que aquest territori sigui un dels que presenten major concentració industrial de Catalunya.
 
Els serveis sanitaris del territori s’articulen en:
 • 34 equips d’atenció primària que donen servei a la població a través dels 45 centres d’atenció primària (CAP) i els 7 consultoris locals (CL);
 • 4 centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR);
 • 247 oficines de farmàcia;
 • 2 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP);
 • 3 hospitals amb 1.136 llits convencionals;
 • 4 centres d’atenció sociosanitària amb una capacitat d’internament de 443 pacients;
 • 7 centres de salut mental d’adults (CSMA);
 • 6 centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ);
 • 3 centres d’hospitalització en salut mental;
 • i 6 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS).


Cercador

Cercador

Destaquem