Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Les dones pateixen més malalties relacionades amb el dolor i els homes amb l'aparell circulatori, segons l'ESCA 2017

  • Segons l’Enquesta de salut de Catalunya, els principals trastorns crònics de les dones són l’artrosi i el mal d’esquena mentre que els dels homes són la pressió alta i el colesterol elevat
  • Les dones fan un seguiment més adequat que els homes de la dieta mediterrània i tenen menys sobrepès

La prevalença de patir una malaltia o problema de salut crònic o de llarga durada és més elevada entre les dones que entre els homes (40,6% enfront del 34,6%), segons un avançament dels primers resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya, ESCA 2017, coincidint demà amb el Dia Internacional de les Dones. A més, aquesta prevalença creix a mesura que els grups són de més edat i supera el 65% en persones de 65 anys i més. També és superior en les persones de classe social menys afavorida i en les que tenen estudis primaris o no en tenen.
 
Els principals trastorns crònics de salut que pateixen dones i homes no són els mateixos. Els de les dones estan relacionats, en primer lloc, amb malalties de l’aparell locomotor com l’artrosi i l’artritis; malalties de l’aparell circulatori (pressió alta), migranyes o mals de cap freqüents, depressió i anèmia. I en els homes, la morbiditat està relacionada més freqüentment amb malalties de l’aparell circulatori com la pressió alta i el colesterol elevat; malalties de l’aparell locomotor (mal d’esquena), al·lèrgies cròniques i depressió.
 
 
 
Homes
 
Dones
 
Pressió alta
23,9%
Artrosi, artritis o reumatisme
31,0%
Colesterol elevat
21,0%
Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal
25,9%
Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal
18,6%
Mal d'esquena crònic cervical
24,6%
Artrosi, artritis o reumatisme
18,1%
Pressió alta
24,0%
Mal d'esquena crònic cervical
12,9%
Migranya o mals de cap freqüents
22,7%
Al·lèrgies cròniques
11,8%
Colesterol elevat
20,9%
Altres trastorns mentals
10,5%
Depressió i/o ansietat
20,7%
Depressió i/o ansietat
10,2%
Anèmia
19,3%
Morenes/hemorroides
10,0%
Varices a les cames
18,9%
Diabetis
9,3%
Al·lèrgies cròniques
16,9%
         


Més dades sobre la percepció de la salut a Catalunya

Gairebé 8 de cada 10 dones fan una valoració positiva del seu estat de salut. (77,9% les dones respecte el 83,6% dels homes). Aquesta percepció és pitjor a mesura que els grups són de més edat, -sobretot a partir dels 45 anys-, en les persones de classe social menys afavorida i entre les que tenen nivells d’estudis més baixos.
 
Les dones fan un seguiment més adequat que els homes de la dieta mediterrània (65,3% respecte el 56,6%). Aquest seguiment augmenta amb l’edat i és més elevat entre les persones de la classe social més benestant i entre les que tenen estudis universitaris.
 
La meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes: el 34,5% té sobrepès i el 14,9% obesitat. El sobreprès afecta menys les dones (26,5%) que els homes (42,3%) i augmenta amb l’edat. La prevalença d’excés de pes és més elevada entre les persones de la classe menys afavorida i les persones amb estudis primaris o sense estudis, tant en homes com en dones.
 
El nivell d’activitat física saludable és inferior en dones (78,5%) que en homes (82,8%) i entre les persones de la classe social més benestant i els que tenen estudis universitaris.
 
El consum de tabac (diari i ocasional) és inferior en dones que en homes. La prevalença de fumar en població de 15 anys i més és del 18,5% entre les dones i del 29,7% entre els homes.

9 de cada 10 dones de 50 a 69 anys es fa periòdicament una mamografia i 3 de cada 4 dones de 25 a 64 anys, una citologia vaginal. 

L’ESCA posa de relleu que les persones amb un nivell d’estudis més alt tenen, en general, millors comportaments de salut i, en conseqüència, gaudeixen globalment de més bona salut. Així el nivell d’estudis superior està més relacionat amb un bon estat de salut que pertànyer a una classe social més afavorida.

L’Enquesta de salut de Catalunya, l’ESCA, és un instrument clau per elaborar el Pla de Salut i té com a objectiu conèixer la percepció de la població catalana sobre la seva salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris, i es dur terme de forma periòdica tenint en compte grups de sexe, nivell d’estudis i classe social.
 
Barcelona, 7 de març de 2018


Cercador

Cercador

Destaquem