Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Ensenyament signa un conveni amb The American School of Barcelona per promoure l'anglès a l'FP


  • Le’s VET in English (Fem FP en anglès) és un projecte d’aprenentatge i servei a la comunitat, en què alumnes de l’escola fan activitats de suport a l’expressió oral en llengua anglesa als instituts
 
  • Es tracta d’una nova iniciativa en el marc del desenvolupament de l’aprenentatge de llengües estrangeres a l’FP

El Departament d’Ensenyament i The American School of Barcelona han signat avui un conveni de cooperació per dur a terme el programa Let’s VET in English (Fem FP en anglès). Es tracta d’una iniciativa d’aprenentatge i servei a la comunitat a través d’activitats de suport a I’expressió oral en Ilengua anglesa als alumnes de cicles formatius dels instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament.
 
Les activitats lingüístiques que aquest conveni recull es duran a terme a les classes de contingut i als tallers dels instituts, fet que suposarà un benefici per a les dues parts. D’una banda, els estudiants d’FP podran millorar les seves aptituds lingüístiques, mentre que els alumnes de l’American School coneixeran més a fons la Formació Professional.
 
El projecte començarà amb una fase pilot, on participaran tres instituts de l’entorn de l’Escola Americana: l’Institut Esteve Terradas i Illa, de Cornellà de Llobregat –cicle de grau superior de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia-; l’Institut Miquel Martí i Pol, de Cornellà de Llobregat –cicle de grau mitjà de Fusteria i moble-; i l’Institut Martí i Dot, de Sant Feliu de Llobregat – grau mitjà de Cuina i gastronomia-.

El Departament d'Ensenyament, a fi de donar resposta a les necessitats del professorat i dins el Marc per al plurilingüisme, ha organitzat un seguit de cursos de metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) i d’elaboració de materials en el context de la Formació Professional. Alhora, posa a disposició del professorat d’FP cursos intensius de llengua anglesa a les Escoles Oficials d’Idiomes d’arreu del territori per acreditar el nivell B2. També en FP, s’ha participat al Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, per tal que els estudiants puguin obtenir títols oficials de les EOI.
 
Aquest impuls està en línia amb els testos programàtics europeus: Les Conclusions de Riga  (juny de 2015) i l’Agenda de las noves competències per Europa (juny de 2016). Ambdós documents recomanen el foment de les competències clau, com és el domini d’almenys una llengua estrangera per afavorir la inserció dels joves en el mercat laboral.
 
 
7 de febrer de 2017Cercador

Cercador

Destaquem