Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2017

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 1,1 punts interanuals al tercer trimestre del 2017

Al tercer trimestre del 2017, l’índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats empitjora 1,1 punts en termes interanuals, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La pèrdua de competitivitat ha estat motivada per l’apreciació de l’euro respecte a les principals divises, que ha significat una contribució desfavorable del component nominal d’1,7 punts. El component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats millora 0,6 punts, per cinquè trimestre consecutiu.
 
L’evolució en l’índex de competitivitat es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. El component de preus presenta una contribució favorable a l’índex de competitivitat de manera generalitzada en totes les àrees, però el component nominal contraresta en major o menor mesura aquests guanys. Així, l’índex de competitivitat respecte dels nous països industrialitzats d’Àsia (que reverteix la tònica dels darrers trimestres) i l’índex dels països desenvolupats presenten una evolució interanual desfavorable de 3,4 punts i 1,1 punts interanuals, respectivament.
 
En relació amb els països de la UE-28 s’aprecia una situació pràcticament estable amb una millora de 0,1 punts. En canvi, respecte de la zona euro, l’absència de component nominal fa que el component de preus hi aporti cinc dècimes de millora.


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem