Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Els Bombers de la Generalitat registren un augment del 7% de serveis el 2017 respecte l'any anterior

 
Els Bombers de la Generalitat han atès al llarg de l’any 2017 un total de 68.242 serveis, xifra que representa un increment d’un 7% en relació el 2016 i continua amb la tendència a l’alça dels darrers anys.
 
 
Regions
activitat no urgent
assistència tècnica
dispositiu preventiu
fuites perilloses
incendi urbà
incendi vegetació
mobilitat
pràctiques
salvaments
simulacres
suport tècnic
 
CENTRE
519
520
138
70
928
418
884
303
985
68
1
4.834
GIRONA
2.221
1806
175
150
2394
746
2.505
157
1940
25
3
12.122
LLEIDA
486
874
281
76
950
1068
1.106
1099
1.073
27
2
7.042
METRO. SUD
2.385
2.612
170
361
3.200
1.138
1.704
362
3050
56
5
15.043
METRO. NORD
700
2668
149
348
4339
1188
1712
356
2951
37
1
14.449
TARRAGONA
724
1.310
136
137
1.554
1.240
1.201
95
1.325
48
5
7.775
TERRES EBRE
535
186
63
21
355
546
416
502
353
14
4
2.995
SUB. GRAL. OP.
1.138
36
796
1
2
7
6
612
12
23
164
2.797
UF VAL D'ARAN
6
25
14
4
72
25
53
31
954
1
 
1.185
TOTAL any 2017
8.714
10.037
1.922
1.168
13.794
6.376
9.587
3.517
12.643
299
185
68.242
 
 
 
 
Aquest augment es dóna en gairebé totes les tipologies de serveis, però és més remarcat en el cas de les assistències tècniques i de les pràctiques. També s’aprecia un repunt en els serveis de salvaments i d’extinció d’incendis de vegetació.
 
 
 
activitat no urgent
assistència tècnica
dispositiu preventiu
fuites perilloses
incendi urbà
incendi vegetació
mobilitat
pràctiques
salvaments
simulacres
suport tècnic
TOTAL
TOTAL 2016
10.555
7.525
1.868
1.005
1.3174
5.742
9.270
2.566
1.1364
332
271
63.672
TOTAL 2017
8.714
10.037
1.922
1.168
1.3794
6.376
9.587
3.517
1.2643
299
185
68.242
Variació en nº
-1.841
2.512
54
163
620
634
317
951
1.279
-33
-86
4.570
Variació
-17%
33%
3%
16%
5%
11%
3%
37%
11%
-10%
-32%
7%
 
 
Destaquen els salvaments, que ha assolit la xifra més elevada des de 2010. Si bé, sempre s’havia notat aquesta tendència, enguany s’ha produït un repunt, especialment en rescats de persones en ascensors, rescats urbans i salvaments d’animals. Tot i així, els salvaments dels Bombers en el medi natural (rescats i recerques) s’han mantingut força estables respecte l’any passat, ja que el 2017 hi ha hagut 1.448 serveis, 38 més que l’any 2016.
 
 
D’altra banda, en la categoria d’incendis de vegetació, els Bombers de la Generalitat han atès 6.376 serveis, 634 més respecte l’any 2016. Tot i que el nombre d’incendis registrat ha estat superior, el nombre d’hectàrees forestals cremades durant el període de major activitat, és a dir, durant els mesos de campanya forestal, s’ha reduït gairebé un 35% respecte de l’any passat. La major part dels incendis han estat de menys d’una hectàrea.
 
 
Cerdanyola del Vallès, 31 de gener de 2018
14:25 horesCercador

Cercador

Destaquem