Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Catalunya participa en un projecte europeu que estudia reduir taxes i altres càrregues econòmiques a les empreses amb certificat EMAS

  • Les propostes del projecte ENHANCE Interreg Europe també inclouen la simplificació administrativa, l’agilització en els processos de contractació pública o la prioritat en l'accés a ajudes per part de les administracions competents

 

  • Es busca premiar l’esforç de les empreses registrades en el sistema EMAS en la millora ambiental, el compliment legal i la transparència en la informació que publiquen

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant en el projecte europeu  ENHANCE (EMAS as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy) per establir mesures de simplificació administrativa i afavorir la participació de les empreses en el sistema europeu de gestió i auditoria ambientals (EMAS). A més de Catalunya, hi participen socis d'Àustria, Estònia, Itàlia, la República Txeca, i Andalusia, amb el finançament de més de 934.000 euros provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
 
L’EMAS és una eina de gestió ambiental que permet incrementar l'eficiència en l'ús dels recursos i estimular l'adopció de les millors pràctiques de gestió de forma sistemàtica, de manera constant i totalment integrada en la forma de treballar de les empreses. L’eina afavoreix un progressiu augment de la seva capacitat competitiva, ajudant a la transició cap a un model d'economia circular. A més, les empreses que disposen de l’EMAS donen la garantia de compliment legal, innovació i millora dels seus processos i la implicació dels seus treballadors. En definitiva, aquests millors resultats ambientals mereixen un reconeixement per part del mercat i de la societat.
 
Justament en aquesta línia, el projecte ENHANCE pretén estudiar i definir les mesures que cal introduir en l'actual marc legal per premiar l’esforç d’aquestes empreses. Unes mesures que poden anar de la simplificació administrativa (facilitats en l'obtenció de permisos, llicències, menors controls, extensió en el període de validesa d'autoritzacions i llicències, etc.), a les reduccions en taxes i altres càrregues econòmiques, l’agilització en els processos de contractació pública o la prioritat en l'accés a ajudes per part de les administracions competents, entre d’altres.
 
El projecte ENHANCE, iniciat al gener de 2017, estableix que els socis han d'establir i implementar un Pla d'Acció amb mesures detallades abans de finalitzar-lo, d’aquí a tres anys.
 


pdf pdf Nta de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem