Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El CatSalut activa 22 plans de contingència territorials per respondre a les necessitats d'atenció durant aquest hivern

  • Es destinen 17,8M€ addicionals per millorar l’atenció urgent
  • Enguany el sistema sanitari públic integra nous dispositius per atendre la població més fràgil i vulnerable

El Servei Català de la Salut té previst destinar un reforç de 17,8M€ per millorar l’atenció a les urgències durant el període d’hivern 2017-2018. Aquest import representa 1 milió més del que es va destinar la temporada anterior.

 
Les millores previstes per aquest hivern s’emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. El PLANUC és el  full de ruta per assegurar una atenció continuada i urgent equitativa, de qualitat i resolutiva, liderada per professionals, situant a la persona i a les seves necessitats al centre del sistema.
 
Principals actuacions hivern 2017-18
Aquest hivern es continuarà treballant per millorar l’adequació del procés d’atenció continuada i urgent, i aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i amb la millor qualitat possible.
 
Per fer-ho, s’ha potenciat el treball en xarxa i la participació i coresponsabilitat dels professionals clínics en el procés de planificació operativa del territori, a través de la planificació i activació de  22 plans de contingència territorials.  Aquests plans concreten la resposta que el conjunt de dispositius d’un territori han de desplegar en funció de la pressió assistencial de cada moment: increment d’activitat, contractació de personal, adequació de llits, flux de pacients entre dispositius, reforç de transport sanitari, flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i reforç de l’atenció primària.
 
Una de les principals novetats d’enguany és la creació de la línia de consultoria pediàtrica del 061 CatSalut Respon, mitjançant la incorporació de pediatres dels hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron i Sant Pau, per donar suport tant a consultes de la ciutadania com dels professionals assistencials. Aquesta línia pediàtrica, en funcionament des del juny del 2017, ja ha donat resposta a 50.948 consultes de menors de 16 anys, el 66,2% de les quals s’han resolt via telefònica.
 
També s’ha reforçat el treball en xarxa per fer front a l’epidèmia de bronquiolitis, que es va iniciar el 2016, entre els centres de referència d’UCI pediàtrica i els serveis d’urgències pediàtrics hospitalaris amb la finalitat que tots els infants, en el moment que ho necessitin, tinguin accés equitatiu i àgil als recursos disponibles. Als 10 hospitals que ja treballaven en xarxa s’hi han sumat 3 nous centres sanitaris.
 
Nou paradigma d’atenció a la fragilitat i complexitat
En els pacients més grans i pluripatològics l’objectiu del PLANUC és potenciar la prevenció, el control de les descompensacions, i que el pacient romangui el màxim possible en el seu entorn habitual.
 
Amb aquesta finalitat, s’han desplegat un conjunt de nous dispositius d’atenció de proximitat (sovint al domicili), i que compten amb el suport dels professionals sanitaris habituals dels pacients. Aquests nous dispositius busquen millorar transicions entre hospitals i primària, la utilització d’urgències hospitalàries i la prevenció d’ingressos i reingressos hospitalaris, i així com millorar l’adequació i la qualitat assistencial.
 
Així durant el 2017 s’han potenciat els programes d’hospitalització domiciliària arreu de Catalunya i s’han posat en marxa i estan en fase d’avaluació dos equips de suport integral a la complexitat (ESIC) a la ciutat de Barcelona, l'ESIC Atenció Primària Casernes-Hospital Vall d’Hebron i l'ESIC Dos de Maig, i la unitat de fragilitat de l'Hospital de Sant Pau.
 
Inversió en serveis d’urgències
Alhora, durant aquest dos últims anys s’han dut a terme diferents inversions als serveis d’urgències hospitalaris i d’atenció primària que han permès que aquest hivern es disposi de nous serveis, com les urgències de l’Hospital del Mar, la nova planta d’urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona, la Unitat d’Atenció Continuada Oncològica de l’Institut Català d’Oncologia a Girona o l’ampliació del CUAP Güell, la nova àrea de medicina intensiva pediàtrica i neonatal de l'hospital Josep Trueta de Girona, l’ampliació de les urgències i la nova Unitat de Cures Intensives pediàtrica a l’Hospital Universitari Joan XXIII, entre d’altres.


Cercador

Cercador

Destaquem