Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Barcelona acull la Conferència Internacional del Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS)


 ·         El Director general d'Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jardí, ha destacat que: “Estem aquí per treballar plegats per la seguretat i cal fer-ho sense esperar a canvi res més que la satisfacció per la feina ben feta
 
·         El Fòrum Europeu per a la seguretat urbana (EFUS) és un organisme que integra 250 autoritats locals i regionals, i que té com a finalitat promoure bones pràctiques de prevenció i manteniment de la seguretat en entorns urbans
 
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el Director general d'Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jardí, i el president de l’EFUS, Willy Demeyer, han inaugurat aquesta tarda la Conferència Internacional del Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS), al Museu del Disseny de Barcelona.
 
La conferència, “Seguretat, Democràcia i Ciutats: coproduir les polítiques de seguretat urbana”, organitzada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, té lloc fins el divendres 17 de novembre, i acull 760 participants de 47 països diferents, entre autoritats polítiques, experts i professionals de tota Europa, que analitzaran els actuals reptes i polítiques de seguretat urbana.
 
Durant l’acte inaugural, Ada Colau ha explicat que la seguretat és un bé col·lectiu a preservar, la garantia del qual ha d’abordar-se des del punt de vista del drets, superant tradicionals enfocaments punitius o basats en el mer càlcul de riscos, “hem d'afrontar un futur en què la seguretat dels nostres ciutadans estigui garantida sense que això impliqui restringir drets ni llibertats. La nostra aposta per la seguretat ha d’anar de la mà de la cohesió, la cultura de la pau i la participació com a valors que fonamenten les nostres polítiques de seguretat urbana”.
 
L’alcaldessa ha senyalat que una part dels conflictes de convivència estan causats per situacions de precarietat econòmica i emocional o per diferències culturals mal gestionades, i que per aquest motiu s’han de portar a terme estratègies de prevenció que es basin en polítiques socials i urbanes inclusives “cal donar una resposta que vagi més enllà de la mera aplicació de la lletra de la llei, incorporant una mirada humana i humanista a la complexitat social. Hem de fer polítiques amb els ciutadans i no només per als ciutadans”. En aquest sentit, Colau ha destacat que el ciutadà s’ha de convertir en el veritable actor de les polítiques, un actor amb veu, amb implicació i amb capacitat transformadora del seu entorn.
 
El Director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, que ha expressat “sentir-se molt honorat que la Generalitat sigui coorganitzadora del Fòrum Europeu” ha afirmat que: “Estem aquí per treballar plegats per la seguretat i cal fer-ho sense esperar a canvi res més que la satisfacció per la feina ben feta. Aquesta és la més gran de les comandes que es pugui fer”. En aquest sentit Jardí ha proposat “el repte de crear valor públic com a servidors públics que som, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans”. “És la nostra obligació” ha dit.
 
En l’àmbit de la seguretat no tots som necessaris, tots som absolutament imprescindibles i entre tots hem de tirar endavant el què ens proposa aquesta conferència” ha conclòs.
 
L’EFUS és una associació que integra aproximadament a 250 autoritats locals i regionals, que té com a finalitat promoure bones pràctiques de prevenció i manteniment de la seguretat en entorns urbans. Aquest organisme gaudeix d’un bon prestigi i reputació entre les institucions europees, i té la possibilitat d’incidir en les seves polítiques de seguretat.
 
La conferència de Barcelona abordarà el repartiment de responsabilitats entre els diferents nivells de govern (local, regional, nacional i supranacional) així com la progressiva participació del sector privat i de la societat civil, en especial els ciutadans, en les polítiques de seguretat.
 
Aquesta conferència internacional s’organitza cada sis anys en una ciutat europea diferent i l’EFUS va escollir la ciutat de Barcelona, on va néixer, per a celebrar el seu 30 aniversari. D’aquesta manera desitja demostrar que les entitats territorials de Catalunya i Barcelona desenvolupen projectes innovadors, basats en la riquesa del seu territori i en la diversitat de la seva població, i contribueix a situar Catalunya i la seva capital Barcelona com a referent en l’esfera europea en matèria de polítiques preventives de seguretat.
 
L’EFUS és una associació que integra aproximadament a 250 autoritats locals i regionals, que té com a finalitat promoure bones pràctiques de prevenció i manteniment de la seguretat en entorns urbans. Aquest organisme gaudeix d’un bon prestigi i reputació entre les institucions europees, i té la possibilitat d’incidir en les seves polítiques de seguretat.
 
L’Ajuntament de Barcelona va ser un dels fundadors de l’EFUS l’any 1987, a proposta de l’aleshores alcalde Pasqual Maragall; és membre del Comitè Executiu i ha estat una de les ciutats més actives al si de l’organització i essent un referent en la construcció de polítiques de seguretat.
 
El Departament d’Interior és soci d’aquest organisme des de l’any 2008, i des de llavors ha tingut un paper molt actiu, promovent i liderant projectes, precisament aquesta trobada també ha servit per renovar la presència del Departament dins del Comitè Executiu de l’associació.


Cercador

Cercador

Destaquem