Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Quatre nous Distintius de garantia de qualitat ambiental per a flotes i equipaments culturals

  • La Generalitat atorga l’ecoetiqueta catalana a les empreses de transports Avant Grup, de Barcelona, i Ditransco, de Lleida; a l’equipament escènic El Graner-Illa Phillips, de Barcelona; i a l’Hotel Delamar, de Lloret de Mar

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el Distintiu de garantia de qualitat ambiental al Graner-Illa Phillips (Consorci Mercat de les Flors), Hotel Delamar, Avant Grup, SL, i Ditransco, SL. Aquest Distintiu és el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent.

Flotes respectuoses amb el medi ambient
 
L’empresa d’autocars i minibusos de Barcelona Avant Grup SL ha obtingut l’ecoetiqueta catalana per a 19 autocars destinats al transport urbà de viatgers, mentre que la de transports DITRANSCO SL, de Lleida (Segrià) ho ha fet per a 52 camions destinats al transport de mercaderies per carretera.
 
Per minimitzar els impactes ambientals de la flota, el distintiu fomenta la recopilació de dades perquè se’n pugui fer l’avaluació i el seguiment, i d’aquesta manera esdevenir una eina pels responsables en la presa de decisions per a una correcta i millor gestió. Actualment existeixen 43  flotes que disposen del distintiu, que engloben més de 6000 vehicles de baixes emissions.
 
Equipaments culturals i establiments hotelers
 
L’Hotel Delamar, de Lloret de Mar (la Selva), ha aconseguit el Distintiu per a la categoria d’establiments hotelers. Per obtenir-lo, aquests establiments turístics han de complir uns criteris ambientals que posin de manifest el seu compromís voluntari a l’hora de minimitzar els impactes de les seves activitats sobre el medi ambient, i de contribuir a sensibilitzar els clients i usuaris en el respecte al territori i els seus valors.

El Graner-Illa Phillips, l’antiga vidriera del barri de la Marina de Barcelona, ubicada al carrer Jane Addams, ha rebut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, a través del Consorci Mercat de les Flors, per a la categoria d’equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals. El Graner és un espai de creació artística, adreçat principalment a la dansa.
 
Les dues categories del Distintiu tenen en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la il·luminació i la climatització, així com d’estalvi d’aigua, de gestió de residus, de compra de productes ecoetiquetats, de mobilitat, de formació ambiental dels treballadors i també de comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors.
 
Amb aquests, ja són 9 els equipaments escènics i musicals i centres i espais d’art i 12 els establiments hotelers que disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya.
 


Cercador

Cercador

Destaquem