Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Maresme, la comarca de l'àrea de Barcelona que millor separa els residus i de les que més en genera

  • La generació per càpita a la regió metropolitana de Barcelona és inferior a la mitjana de Catalunya
  • Matadepera és el municipi de la demarcació que millor separa les deixalles, amb un índex de recollida selectiva neta de prop del 77%
  • Aquest darrer trimestre està previst iniciar un procés de consulta prèvia per elaborar una nova Llei de Residus que permeti implantar un model individualitzat de gestió
Tost durant la presentació de les dades, avui.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha presentat avui les dades del 2016 de residus municipals a la regió metropolitana de Barcelona, que inclou l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
 
En aquest àmbit, l’any 2016 s’han generat 2.278.434 t de residus municipal. La generació per càpita arriba als 1,24 kg/hab./dia, per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,36 kg/hab./dia.
 
El Maresme separa el 33% de la brossa
 
La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf, amb 584,40 kg/hab./any, i la que menys, el Vallès Occidental, amb 404,68 kg/hab./any. El Garraf i el Maresme se situen per sobre de la mitjana de Catalunya.
 
Pel que fa a la recollida selectiva neta, s’ha situat en el 27,69% a les comarques de la regió metropolitana de Barcelona, lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 30,41%. La comarca que més residus municipals ha recollit selectivament excloent els impropis presents és el Maresme, amb un índex de recollida selectiva neta del 33,30%. Per contra, trobem el Garraf, amb l’índex més baix, que se situa al 23,45%. El Maresme i el Baix Llobregat superen la mitjana de tot Catalunya.
 
Per municipis, els que més reciclen són Matadepera (Vallès Occidental), amb un 76,73% d’índex de recollida selectiva neta; Tagamanent (Vallès Oriental), amb un 66,90%; Aiguafreda (Vallès Oriental), amb un 66,88%; Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), amb un 65,57%; i Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), amb un 60,63%.
 
Canvi del model de producció i consum
 
Pel que fa al global de Catalunya, l’any passat es van generar 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,36 quilos de deixalles per habitant i dia. Les xifres indiquen un lleuger repunt respecte l’any anterior (1,35 kg/hab/dia) en dades absolutes tot i que, si es té en compte el creixement econòmic, existeix una certa dissociació, i s’observa una tendència al canvi cap a un model de producció i consum més sostenible.
 
Tot i que el producte interior brut (PIB) creix, es conté la generació. L’any 2016, el PIB va augmentar un 3,7% respecte el 2015 mentre que la generació de residus municipals va ser només un 0,65% superior a l’any anterior.
 
L’any passat es van gestionar 2,3 milions de tones de fracció resta –la que no es recull de forma selectiva–, un 1,31% més que a l’any anterior. Aquesta fracció continua la tendència cap al tractament previ –amb el trasllat a plantes que separen alguns materials aprofitables– en detriment del dipòsit controlat com a destí primari. Mentre l’any 2015 el 27,9% d’aquesta fracció anava directament a l’abocador, el 2016 ja només hi ha anat el 27,6%. Més del 60% es destina a tractaments mecànics i biològics abans de destinar el rebuig al dipòsit o a la incineració. L’optimització d’infraestructures que s’està duent a terme, amb el consens del món local, afavoreix que cada vegada més les plantes de tractament d’aquesta fracció optimitzin els resultats.
 
Mesures per afavorir la separació
 
Segons el director de l’ARC, un factor que pot influir en l’augment de la recollida selectiva és l’increment dels cànons de residus. L’any 2018, el cànon per disposició en abocador passarà dels 30 euros als 35,60 euros per tona; i el gravamen per incineració, dels 14,50 euros als 17,80 euros per tona. L’encariment ha comportat que molts municipis estiguin estudiant adoptar models i sistemes de recollida més eficients que els permetin portar menys fracció resta a disposició.
 
Tost també ha explicat que aquest darrer trimestre està previst iniciar un procés de consulta prèvia per elaborar una nova Llei de Residus que permeti implantar un model individualitzat de gestió. El model penalitzarà econòmicament, i de forma individualitzada, les llars que no separen la brossa, i afavorirà aquelles que sí que ho fan.
 
L’ARC també està estudiant ampliar el pressupost destinat a les subvencions per a la millora de la gestió dels residus en el món local ja que, enguany, els imports sol·licitats en algunes de les ordres, com els destinats a la implantació de noves deixalleries; a projectes de prevenció per a la reutilització; o al foment de la recollida de la fracció orgànica dels residus, han superat amb escreix el pressupost de la convocatòria.
Podeu consultar el detall de la recollida dels residus municipals de l’any 2016 per a totes les comarques i municipis al web de l’Agència de Residus de Catalunya.


pdf pdf Nota de premsa
pdf pdf Presentació

Cercador

Cercador

Destaquem