Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La campanya de participació ciutadana per millorar el coneixement de les pedregades a Catalunya es tanca amb 173 registres

 
  • Dins la Fira de Sant Miquel, el Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat els resultats de la campanya Plega/Caça la Pedra
  • Ha servit per estudiar el fenomen de les pedregades durant el 2017, així com millorar la diagnosi i predicció

 
El Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat els resultats de la campanya Plega/Caça la pedra, una iniciativa per potenciar la participació ciutadana en l’estudi i predicció de les pedregades.
Concretament, el projecte es va posar en marxa amb l’objectiu de  millorar el coneixement de l’afectació de les pedregades a Catalunya i, en especial, a zones més sensibles com les àrees de fruita dolça, per assolir els següents punts:
-Fomentar la participació ciutadana en la transmissió d’informació durant les pedregades.
-Validar l’eina de predicció a curt termini Lightning Jump (LJ).
-Validar l’eina de diagnosi Producte de pedra/ calamarsa (PdP).
-Gaudir d’una Base de Dades (BBDD) robusta.
-Cobrir buits d’informació territorials i temporals.
 
Preparació Campanya Plega/Caça la pedra
 
La preparació de la campanya va implicar per una banda aspectes de funcionament intern de l’SMC, i acords amb diverses entitats. Concretament, a nivell intern es va dur a terme:
-       Preparació del web meteo.cat, amb un apartat específic lligat a la campanya, amb fotografies, informacions de dades històriques i definicions, entre d’altres.
-       Preparació de la publicitat radiofònica i mitjançant xarxes socials
-       Preparació d’eines de recollida de la informació: compte de whatsapp, gestor de fotografies, o xarxes socials (twitter #meteocatpedra o instagram).
Pel que fa a la col·laboració amb entitats, destaquen les següents:
-       Convenis amb les diputacions de Girona i Lleida, per a col·laborar en la difusió de la campanya en l’àmbit local
-       Conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, per a subministrar un mapa d’estimació de la zona més afectada per la pedra a nivell comarcal i rebre informació d’observacions en superfície.
-       Conveni amb l’associació ADV Terres de Ponent, per a rebre informació en temps real i a posteriori (dia següent) de les característiques de les pedregades al Pla de Lleida, així com per a la gestió dels granímetres (mesuradors de les característiques de la pedra) a la zona.
-       Conveni amb la Universitat de León, per a la recopilació al final de la campanya, de les dades subministrades pels granímetres del Pla de Lleida.
 
173 piulades amb fotografies
 
en el marc del projecte, s’han registrat 173 observacions, majoritàriament via xarxes socials (twitter), tot i que no ha sigut un any de massa pedregades. Les observacions s’havien d’acompanyar d’una fotografia amb un objecte de referència al costat de la pedra, amb l’hora, la data, i la geo-localització del fenomen. La gran majoria dels registres s’han considerat com a vàlids.

La resposta ciutadana ha estat vinculada a la densitat de població dels indrets on s’han registrat pedregades. Així, casos que han afectat a les grans poblacions (Lleida, Girona, o Barcelona, per exemple), tot i no ser els de mida més gran, han reportat força dades. En canvi, episodis a àrees més despoblades, no han estat tan ben documentats.
 
Les pedregades al 2017
 
Com es pot veure al gràfic inferior, el nombre d’observacions durant la campanya ha sigut molt irregular, amb un màxim al juny, però amb una baixada significativa al juliol, agost i setembre (mesos que generalment registraven un major nombre d’observacions, com es pot veure a la mitjana anual per al període 2004-2016). Aquesta variació s’ha degut a que després de tenir un juny molt càlid, juliol i agost han sigut mesos més propers a la mitjana climàtica, fent que no fossin tan habituals les pedregades com en anys previs.

Geogràficament, la distribució de les pedregades tampoc ha estat la mateixa de l’observada en la climatologia. A més, cal dir que la majoria de registres s’han donat durant el període que va de les 12 fins a les 18 (hora universal), fet, que mostra el lligam entre pedregades i el cicle solar.
L’ús d’aquests registres ha de servir durant el període posterior a la campanya per poder millorar els coneixements al respecte del fenomen de les pedregades i poder fer una diagnosi i una predicció a curt termini més acurades. De totes maneres, ja es poden treure les primeres conclusions, com, per exemple, que hi ha una gran coincidència entre les observacions disponibles i les zones on s’ha diagnosticat pedra al llarg de la campanya. A més, l’eina interna de predicció a curt termini de pedregades (Lightning Jump) ha mostrat en un encert d’un 80% dels casos, i un índex de falses alarmes d’un 24%, tenint en compte que aquests valors podrien ser millors si es poguessin obtenir registres en zones de muntanya on no es disposa d’informació.
 
Per acabar cal dir que el més destacable és que, tot i que, no ha sigut un any de grans pedregades, el nombre de registres és clarament superior al que es disposava a la base de dades històrica de l’SMC. Per tant, queda palès la importància de la contribució ciutadana per a millorar el coneixement d’aquest fenomen tan local.
Més informació a www.meteo.cat i a les xarxes socials meteo.cat/facebook i @meteocat
 
29 de setembre de 2017Cercador

Cercador

Destaquem