Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La consellera d'Ensenyament assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins el 2 d'octubre


  • Ponsatí ha signat una resolució en què avoca la competència que tenen atribuïdes els responsables dels equipaments educatius en la seva persona

 

  • Aquesta actuació respon a la situació excepcional que viu la societat catalana i a la necessitat de garantir l’eficàcia en l’actuació administrativa
 

La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha signat una resolució mitjançant la qual assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins a les 7.00 hores del dilluns 2 d’octubre de 2017. Concretament, Ponsatí ha avocat la competència que tenen atribuïdes les persones responsables dels equipaments educatius a la seva persona com a titular del departament d’Ensenyament.
 
Tal com s’exposa en la resolució, aquesta actuació respon a la situació excepcional que viu la societat catalana, que afecta el conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, al departament d’Ensenyament. Així mateix, la consellera amb això vol garantir la necessària eficàcia, eficiència i coordinació en l’actuació administrativa.
 
Aquesta resolució s’emmarca en l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes, els òrgans administratius superiors poden avocar el coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui, ordinàriament o per delegació, als seus òrgans administratius dependents, si circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient.
 
 
29 de setembre de 2017
 


Cercador

Cercador

Destaquem