Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Constitució de l'òrgan que ha de garantir una atenció més integrada dels serveis socials i de salut a l'Alt Empordà

El Departament de Presidència, el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà han constituït avui a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà l’Òrgan de Governança Territorial de l’Alt Empordà per oferir una atenció més integrada des dels serveis socials i de salut a la comarca. Els objectius prioritaris són els d’impulsar un full de ruta per a l’atenció domiciliària integral, avançar en l’atenció integrada a les persones que pateixen trastorns mentals greus i crear un marc de referència per a la prevenció i intervenció en el maltractament contra les persones grans.

 
L’Òrgan de Governança Territorial de l’Alt Empordà s’emmarca en el desplegament del Programa Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) creat per la Generalitat l’any 2014 i que estableix un sistema de govern territorial a nivell local, per tal de disposar d’un entorn col·laboratiu i de treball conjunt i permanent.
 
En el cas de l’Alt Empordà, l’any 2015 ja es va posar en funcionament una taula tècnica impulsora del desplegament PIAISS, i ara es fa un pas més per avançar en un procés que pretén canviar la manera de treballar per passar de la mera coordinació entre sistemes, a un model d’atenció integrada. Tot plegat per oferir uns serveis i una atenció de més qualitat i que augmenti el benestar de les persones ateses des de la col·laboració entre departaments i el món local.
 
L’acord de governança de l’Alt Empordà l’han firmat la coordinadora de les Polítiques Públiques per a l’Estat del Benestar del Departament de la Presidència, Dolors Rusinés; la directora dels Serveis Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, Marta Casacuberta; el gerent de la Regió Sanitària Girona del CatSalut, Miquel Carreras; l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Ferran Roquer.
 
ÀREES DE TREBALL PRIORITÀRIES

L’aplicació del protocol de col·laboració institucional es concreta amb la priorització de les àrees de treball següents:
 
Atenció Domiciliària. Amb l’objectiu de posar en funcionament una atenció integrada i coordinada de tots els serveis que poden desplegar-se a domicili prestats pels dos sistemes, social i sanitari, i garantir la millor atenció en el propi entorn de la persona i optimitzar els recursos.
 
Accions a desenvolupar: creació de la comissió de treball d'atenció domiciliària (identificar professionals que participaran); identificar la població diana; identificar la cartera de serveis d'atenció a domicili de l'àmbit social i de salut a la comarca; definició del model d'atenció domiciliària compartit (processos, procediments i protocols d'accés i alta per garantir la continuïtat de l'atenció, articulació de la gestió del cas); optimitzar, racionalitzar i coordinar els serveis d'atenció a domicili (ajudes tècniques, servei de teleassistència, rehabilitació domiciliària, accessibilitat, etc.).
 
Salut mental i addiccions. Avançar en l'atenció integrada a les persones  que pateixen trastorns mentals crònics i complexos per tal de desenvolupar un nou model d'atenció compartit a la comarca.
 
Accions a desenvolupar: creació de la comissió de treball de salut mental (identificar professionals que   participaran); identificar les zones i població per iniciar el pla pilot d'intervenció; i identificar la població diana; definir el model col·laboratiu d'atenció per a persones amb malaltia mental crònica i/o complexa  amb múltiples necessitats de salut i socials per tal de fer un  abordatge integrador de l'atenció mèdica, psiquiàtrica i social.
 
Prevenció i intervenció en els maltractaments contra les persones grans. Crear un marc de referència a la comarca que possibiliti la coordinació entre els diferents serveis i professionals tant en l'àmbit de la prevenció com de la d'intervenció i millorar el seu abordatge.
 
En aquest sentit també es crearà una comissió de treball  (identificar professionals i serveis que hi participaran; generar un espai de treball en xarxa; definició i disseny dels circuïts d'intervenció comarca i realització accions de prevenció i sensibilització.


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem