Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

#211

Protocol de prevenció i actuació sobre drogues als centres educatius de secundària

El document estableix un marc comú d’actuació per a tots els centres per tal de poder donar una resposta eficaç i planificada. El protocol començarà a  funcionar el curs 2017-2018

El Govern ha editat un Protocol de Prevenció per la detecció i intervenció sobre Drogues als Centres d’Educació Secundària amb l’objectiu de dotar als centres d’una eina per prevenir, detectar i intervenir en situacions relacionades amb les drogues com poden ser intoxicacions, consums dins o fora del centre i tinença il·lícita de substàncies estupefaents, entre d’altres.
 
Aquesta actuació conjunta vol evitar el consum de drogues en l’alumnat de secundària, establint un marc comú d’actuació per a tots els centres i afavorint la coordinació dels diferents agents implicats en un circuit sistematitzat. La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha explicat que “la nostra aproximació en el consum és preventiva. Estem parlant d’adolescents, estem parlant de creixement, estem parlant d’educació i, per això, la via que funciona és justament l’educativa i la preventiva”. Per la seva banda, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha apuntat que “les polítiques de prevenció de consum d'alcohol, drogues i tabac són prioritàries en l'àmbit de la salut pública i interdepartamentals”. 
 
Què diu el protocol?
El protocol s’adreça al professorat que treballa amb joves d'entre 12 i 21 anys que estan escolaritzats en centres educatius d’ESO, Batxillerat, programes de formació i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i recursos especials com les unitats d’escolarització compartida (UEC).
 
El document fomenta la implementació de mesures preventives que inclouen pautes d’actuació pel professorat, i programes, materials i webs per a treballar a l’aula i per a famílies. També facilita la detecció de comportaments de risc i estableix uns circuits d’intervenció coordinats entre els diferents membres de la comunitat escolar i agents implicats en el protocol com són els cossos de seguretat; els centres de salut mental infantil i juvenil; els centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS); els serveis socials i joventut, entre d’altres.
 
Aquest protocol també vol convertir aquest moment conflictiu en una oportunitat educativa. I es proposa una intervenció que facilita la reflexió i l’anàlisi dels fets ocorreguts, així com de les repercussions que tenen per tal d’establir pautes per deixa el consum o reduir els riscos associats.
 
Segons l’enquesta de salut de Catalunya 2015, l’inici en el consum d’alguna substància (tabac, alcohol o cànnabis) comença quan els joves cursen Educació Secundària Obligatòria (ESO) i post-obligatòria.
 
 
 
 


pdf pdf Govern

Cercador

Cercador

Destaquem