Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern presentarà un requeriment d'incompetència a l'Estat pel Reial decret sobre el finançament de les mesures per evitar el xoc i electrocució d'aus

  • Considera que la norma margina les comunitats autònomes de les funcions executives que els correspon en matèria de medi ambient, ja que impedeix la territorialització dels fons pressupostats

El Govern ha acordat avui dirigir a l’Estat un requeriment d’incompetència en relació amb diversos preceptes del Reial decret 264/2017, que estableix les bases reguladores per finançar l’adaptació de les línies elèctriques d’alta tensió a les mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió en zones de protecció d’ocells.
 
Els ajuts van destinats a adaptar línies elèctriques d’alta tensió existents abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 1432/2008, que estableix mesures de protecció de l’avifauna contra aquests accidents amb línies elèctriques, i que estiguin situades en zones de protecció que figurin als inventaris de línies perilloses per a les aus realitzats per les Comunitats Autònomes. Aquests inventaris recullen les línies de què es disposa d’informació contrastada conforme provoquen una significativa mortalitat d’ocells, especialment si es tracta dels inclosos en els inventaris o catàlegs de protecció.
 
La Generalitat considera que el Reial decret margina les Comunitats Autònomes de les funcions executives que els correspon en matèria de medi ambient, articulant el procediment de concessió de les ajudes com un sistema de gestió directa centralitzada en el qual l’exercici de totes les funcions executives es reserva a òrgans ministerials. D’aquesta manera, impedeix la territorialització dels fons pressupostats i la intervenció de les Comunitats Autònomes en la gestió d’aquesta mesura de foment en els projectes corresponents als seus respectius territoris.
 
El Govern entén que la potestat de foment de l’Estat es fa patent en un àmbit en què ostenta competència sobre la normativa bàsica, de manera que el seu desenvolupament normatiu i l’aplicació ha de seguir l’ordre competencial i respectar que la gestió correspon a les instàncies autonòmiques, com ha quedat reflectit en diferents sentències.
 


Cercador

Cercador

Destaquem