Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova modificacions en l'estructura orgànica del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

L'objectiu és assolir una estructura departamental més racional, simple i eficaç


El Consell Executiu ha aprovat avui un decret que modifica l’estructura del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per fer-la més racional, simple i eficaç. Amb aquesta finalitat, s’incorporen modificacions en l’estructura i les funcions que tenen atribuïdes la Sub-direcció General de Cooperació Local i la Sub-direcció General d’Assistència Jurídica i Règim Local. Igualment, el decret canvia el nom de la Sub-direcció General d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes, que passarà a denominar-se Sub-direcció General d’Arquitectura, Planificació d’Habitatge i Millora Urbana, i se’n redefineixen les funcions per tal d’evitar eventuals duplicitats amb les funcions desenvolupades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 
També es redefineix la regulació de l’Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i es modifica el Decret 254/2016, de 17 de maig, de reestructuració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per l’adscripció del Centre de Formació i Estudis Agrorurals a la Sub-direcció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora.
 
El decret recull així mateix la creació, en el termini de sis mesos, del Registre de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, adscrit a la Sub-direcció General d’Assistència Jurídica i Règim Local.


Cercador

Cercador

Destaquem