Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova els fons dels Plans de Foment Territorial del Turisme dels propers tres anys

Serviran per crear, rehabilitar, i millorar infraestructures turístiques o bé per recuperar o crear itineraris turístics, entre d'altres coses.

  • Els Plans de Foment Territorial del Turisme es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), i tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques catalanes

El Govern ha autoritzat la reserva de 3 milions d’euros durant els propers 3 anys per fer front les subvencions a ens locals vinculades als Plans de Foment Territorial del Turisme. Els Plans de Foment Territorial del Turisme es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), i tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques catalanes.
 
En concret, els fons reservats pel Govern serviran per: crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; reconstruir senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; donar suport a la promoció d’iniciatives turístiques; i crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre d’altres.


Cercador

Cercador

Destaquem