Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Nou protocol de prevenció, detecció i actuació davant d'agressions als docents i treballadors d'Ensenyament

La mesura s'ha acordat a la Comissió paritària entre Ensenyament i representants sindicals

  • El document determina les actuacions preventives i els circuits establerts en cas d’agressions als treballadors dependents del Departament d'Ensenyament que presten servei en centres educatius públics i serveis educatius com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions

 
El Departament d'Ensenyament ha enllestit un nou protocol per a prevenir, detectar i actuar davant situacions de violència  als treballadors dependents del Departament d'Ensenyament que presten servei en centres educatius públics i serveis educatius com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions. Aquest document estableix un seguit d’eines i mesures pels danys causats als docents i treballadors d’Ensenyament per part de terceres persones o membres de la comunitat educativa.
 
L’objecte d’aquest protocol és la definició d’un procediment de comunicació i actuació entre les diferents unitats del Departament d’Ensenyament (direcció del centre de treball, Inspecció d’Educació, Assessoria Jurídica, servei de prevenció de riscos laborals...) davant de situacions de violència,  amb la finalitat de prevenir, detectar, intervenir i minimitzar les seves conseqüències en el lloc de treball.
 
En aquest sentit, aquest protocol aporta un circuit i models que permetin recollir la informació necessària per facilitar les actuacions de les diferents instàncies i una gestió eficaç i eficient de les situacions de trencament greu de la convivència en el centre.
 
S’inclouen no només les agressions, també amenaces, coaccions, injúries i calúmnies contra el personal,  que es produeixin  dins o fora del centre educatiu, i derivades de l’exercici de les seves funcions.  No s’inclou en aquest document la violència causada per l’alumnat del propi centre, ni l’assetjament psicològic laboral o sexual, ni la violència entre dos treballadors del Departament, casos pels quals ja existeixen altres vies i protocols d’actuació.
 
El protocol determina els passos a seguir per part de totes les unitats i persones que hi intervenen. L’inici de les actuacions per part del treballador, que comunica el fet. La tasca de les direccions de centres, donant suport al personal, adoptant les mesures necessàries i informant les unitats encarregades d’aplicar el protocol.
 
Hi té un paper la Inspecció d’Educació rebent i recollint la informació i donant suport tant al docent com al centre, , i proposant les actuacions que corresponguin. S’estableix també la responsabilitat de les direccions dels serveis territorials, les unitats de prevenció de riscos laborals i l’Assessoria Jurídica.
 
Excepcionalment, i per causes justificades, es contempla la possibilitat que qualsevol òrgan de l’administració sigui qui presenti la denúncia si la persona afectada no la vol presentar, però els fets poden constituir un delicte públic.
 
El protocol s’ha treballat amb els representants sindicals en el marc de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals entre sindicats i Ensenyament.
 
*S’adjunten amb la nota àudios amb declaracions del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia Plata.
 
 
19 de maig de 2017
 
 Cercador

Cercador

Destaquem