Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La Generalitat reprèn la venda de l'hotel Panorama a Sant Feliu de Guíxols procedent de l'herència intestada dels germans Anlló

  • Un cop regularitzada la situació registral de la finca, Patrimoni actualitzarà la valoració de l’immoble i tornarà a convocar una subhasta el segon trimestre d’aquest any
  • Els recursos que se n'obtinguin es destinaran preferentment, d'acord amb la legislació aplicable, a projectes assistencials o culturals del municipi

La Direcció general de Patrimoni de la Generalitat ja està en disposició de procedir a la venda de l’hotel Panorama de Sant Feliu de Guíxols, un dels immobles de l’herència intestada dels germans Anlló. Això és possible una vegada esmenada la circumstància d’una doble titularitat registral d’una petita part de la finca que constava al Registre de la Propietat, i que la Generalitat va detectar l’any 2014 quan es disposava a treure per primera vegada a subhasta l’hotel, juntament amb altres immobles procedents de l’herència.
 
Un cop regularitzada la situació, la Generalitat actualitzarà la valoració de l’immoble i tornarà a convocar una nova subhasta el segon trimestre d’aquest any. L’any 2013 l’hotel Panorama va ser taxat per un import de 1.825.000 euros.            
 
Des de l’any 2004, la Generalitat és titular de l’herència dels germans Francisco i Juan Anlló Bou, després que tots dos morissin sense testament i sense descendents, ascendents ni família coneguda fins al quart grau de consanguinitat. El seu patrimoni immobiliari estava format per diversos hotels, cases, pisos i places d’aparcament a Sant Feliu de Guíxols i a Barcelona.
 
D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, la Generalitat ha de destinar els béns o l’import obtingut de la liquidació de l’herència a projectes d’assistència social o institucions culturals, preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant. Un cop l’herència estigui totalment liquidada, la Junta Distribuïdora d’Herències, un òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les corporacions locals, en aquest cas de Sant Feliu de Guíxols, serà l’encarregada d’obrir la convocatòria pública perquè les entitats interessades hi puguin participar com a beneficiàries.
 
En el cas de l’herència Anlló, de les onze finques que es van subhastar el 2014, es van adjudicar tres: l’antic Hotel Rex i Les Noies i l’antic Hostal Montserrat i un habitatge del carrer Creu, 56 de Sant Feliu de Guíxols. Els lots que van quedar deserts van iniciar un procés de venda directa durant el qual es van vendre dos hotels més, els antics hotels Avenida i Regina, i un altre habitatge al Passeig de Guíxols 13. En aquests moments, queden per vendre tres hotels -l’antic Rex II, el Mediterraneo i el Regente- i dos immobles als carrers Jacint Verdaguer 30 i Sant Martirià 22, que hauran de tornar a ser valorats en el moment en què es tornin a posar a la venda.
 
 
Immobles de l’herència Anlló venuts
tipus d’immoble
adreça
situació
Valor de venda
Data subhasta
Habitatge i 4 aparcaments
Diagonal 644-646, 9è 2a, de Barcelona i 3 aparcaments
1 aparcament al carrer Lluna 52, de Sant Feliu de Guíxols
Venda directa
801.129,52
22.04.2009
Aparcament a Sant Feliu
Guíxols bl.
Venut en 1a subhasta
15.001,32
13.12.2011
Aparcament a Sant Feliu
Lluna 52
Venut en 1a subhasta
23.005,00
13.12.2011
Aparcament a Sant Feliu
Lluna 52
Venut en 1a subhasta
13.303,00
22.05.2012
Aparcament a Sant Feliu
Guíxols bl.
Venda directa
16.000,00
13.12.2011
Habitatge
Pg. Guíxols 13, esc. 1, 3r 1a
Venda directa
241.622,00
08.04.2014
Antic Hostal Montserrat
Rambla Portalet, 5
Venut en primera subhasta
310.000,00
28.05.2014
Antic Hotel Avenida
Maragall, 14
Venut en venda directa
312.664,00
28.05.2014
Antic Hotel Rex I i Les Noies
Rbla. Portalet, 8-12 i 16-20
Sant Ramont, 10
Sant Roc, 11
Venut en segona subhasta 
494.910,40
28.05.2014
Antic Hotel Regina
Creu 32; Algavira, 15 i 17
Venut en venda directa
371.435,00
28.05.2014
Habitatge
Creu, 56
Venut en segona subhasta
62.151,00
28.05.2014
 
Immobles de l’herència Anlló que han quedat deserts en subhastes anteriors
tipus d’immoble
adreça
Valor última taxació
Data última subhasta
Antic Hotel Rex II
Joan Maragall, 20-22
399.557,60
28.05.2014
Antic Hotel Mediterraneo
Penitència, 12 - 14
477.084,80
28.05.2014
Antic Hotel Regente
Creu, 27
117.046,40
28.05.2014
Habitatge
Mossèn Jacint Verdaguer, 30
198.838,00
08.04.2014
Habitatge
St. Martirià, 22
64.848,66
08.04.2014
 
 
 
 
 
Immoble de l’herència Anlló que se subhastarà el segon trimestre del 2017
tipus d’immoble
adreça
Valor última taxació
Hotel Panorama
Raig 1-5
1.825.000,00
 Cercador

Cercador

Destaquem