Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Treball, Afers Socials i Famílies ha ajudat més de 19.000 persones el 2016 a regularitzar la seva situació administrativa

La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania atén prop de 45.000 consultes anuals en matèria d'estrangeria

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, va ajudar el 2016 més de 19.000 persones a regularitzar la seva situació administrativa a l’Estat espanyol. Es tracta de persones que es van adreçar a la Generalitat per demanar els seus informes d’arrelament i reagrupament, un tràmit necessari per a la concessió del permís de residència per part de l’Estat espanyol.
 
Aquestes són algunes de les dades que es desprenen del primer informe sobre l’activitat en matèria d’accés a la ciutadania de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania que s’ha presentat coincidint amb el dia Mundial per la Justícia Social.
 
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’impulsen polítiques i accions de suport i protecció a les persones migrades. La major part dels expedients corresponen a persones que van demanar els seus informes d’arrelament per regularitzar la seva situació. Per aquesta via es van rebre l’any passat 11.619 sol·licituds d’informes (un 19,7% menys que el 2015, en què es van registrar 14.478 sol·licituds). D’aquestes peticions, el 84,4% es va informar favorablement. Els sol·licitants són majoritàriament homes joves (6 de cada 10 tenen entre 30 i 44 anys) provinents principalment del Marroc (17,3%), Pakistan (14,6%) i Hondures (10,6%). La majoria de peticions procedeixen de municipis de la demarcació de Barcelona (9.085), seguida de la de Girona (1.342), Tarragona (780) i Lleida (412).

Pel que fa a la petició dels informes corresponent a l’adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar (o per renovar les autoritzacions de residència dels familiars reagrupats), l’any passat es van registrar 11.033 sol·licituds. Aquesta xifra és un 5,7% menys que l’assolida el 2015 (11.702 sol·licituds). El 90,6% d’aquestes peticions es va informar favorablement i, com en el cas anterior, la majoria (70%) eren homes d’entre 30 i 44 anys, principalment nacionals del Marroc (25,7%), Pakistan (14,3%), Índia (8,4%) o Xina (7,7%). També els municipis de Barcelona van encapçalar la llista amb 7.589 sol·licituds, seguits dels de Girona (1.635), Tarragona (956) i Lleida (853).
 
Finalment, les peticions d’informes que acreditin l’esforç d’integració de la persona estrangera per accedir a la nacionalitat espanyola, l’any passat es van tramitar 154 expedients, un 40,9% dels quals van ser favorables. En aquest cas, un de cada tres sol·licitants eren ciutadans marroquins. Com en els dos casos anteriors, les peticions també van experimentar una caiguda del 37,1% respecte a l’any anterior.
 
Aquestes dades, entre d’altres, formen part del balanç de l’Activitat de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania que el Departament ha presentat per primera vegada aquest any. La consellera de Treball, Afers Socials i Ciutadania, Dolors Bassa, ha destacat que “totes les persones estrangeres que arriben al nostre país, es troben amb el repte d’haver de reemprendre les seves vides”. Bassa ha afegit que “creiem que un informe d’aquestes característiques és necessari per donar a conèixer el perfil sociodemogràfic de la població estrangera a Catalunya i, amb la voluntat de plasmar la feina que es fa des del nostre Departament”.
 
La consellera, que ha valorat molt positivament la gran participació a la manifestació de dissabte, ha afegit que “estem vivint una e les transformacions demogràfiques més intenses del món, mantenint un bon nivell de convivència, i sent capaç d’oferir a aquelles persones que arriben a casa nostra per millorar les seves vides”. Bassa ha conclòs que “hem estat capaços de gestionar aquests canvis amb un consens social molt ampli, amb polítiques pensades i executades de forma molt compartida entre el Govern de Catalunya, món local i societat civil”.
 
Del balanç d’activitat de la Secretaria també destaca que l’any passat es van fer prop de 45.000 consultes anuals en matèria d’estrangeria. Del total, el 69% de les quals les van fer persones estrangeres i el 62% es van fer en català. Tot i que les peticions adreçades a regularitzar la situació administrativa d’aquestes persones van ser les més nombroses, la Secretaria ofereix també altres serveis per atendre les seves necessitats.
 
Servei de Primera Acollida
 
ü    Va entrar en funcionament l’any passat. Va iniciar 1.754 expedients i va emetre i signar 136 Certificats d’Acollida.
ü    La majoria dels sol·licitants són ciutadans del Marroc (28,2% dels expedients) seguits de lluny pels d’Hondures (9,0%).
ü    Les sol·licituds han arribat principalment de l’àmbit metropolità (l’Hospitalet de Llobregat i Sabadell) però és el Consell Comarcal del Baix Empordà qui n’ha signat més (26).
 
Servei d’Atenció Especialitzada en Estrangeria – 012
 
ü    Al llarg del 2016 s’han atès 44.385 consultes relatives al dret d’estrangeria i a la integració de les persones estrangeres.
ü    El 68,8% de les consultes han estat formulades per ciutadans estrangers i el 26,6% per personal de les administracions públiques (principalment ajuntaments).
ü    La llengua emprada ha estat majoritàriament la catalana (61,7% de les consultes), mentre que el 37,2% s’han atès en castellà i l’1,2% en alguna llengua estrangera.
ü    Pràcticament la meitat han estat atencions presencials (46,7%), el 31,7% s’han atès per correu electrònic i el 21,7% han estat consultes telefòniques.
 
Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari
 
ü    Durant 2016 s’han atès 2.341 consultes, majoritàriament per telèfon, 1.666 de les quals relatives a l’homologació de les titulacions acadèmiques.
ü    S’han obert 592 nous expedients a persones estrangeres que volen homologar la seva titulació universitària, principalment dones sud-americanes, d’entre 30 i 44 anys i titulades en Ciències Socials o Jurídiques.
ü    Des que va començar el servei en 2010, s’han tancat 2.268 expedients i un 49,7% han finalitzat amb l’obtenció de la credencial que homologa la titulació acadèmica.
 
Suport a l’Acollida de Persones Refugiades
 
ü    En 2016 s’ha implementat el banc de recursos i s’han comptabilitzat 1.250 places disponibles en 45 municipis catalans: 510 en equipaments residencials i 740 en pisos.
ü    Actualment hi ha 495 persones a Catalunya seguint el Programa Estatal d’Acollida de Refugiats. En 2015 hi havia 28.
Un total de 175 sol·licitants d’asil, nacionals de Síria, Eritrea, Iraq i Palestina, han arribat via reubicació (des de Grècia i Itàlia) o via reassentament (provinents de Turquia i Líban).Cercador

Cercador

Destaquem