Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Les PAU 2017 es mantenen d'acord al disseny de la Generalitat, adaptant la correcció de les proves de català

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) continua treballant en la preparació de la convocatòria corresponent a aquest any 2017 de les proves d’accés a la universitat (PAU) que mantenen la mateixa estructura d’edicions anteriors, tal i com s’ha anunciat reiteradament.
 
Des del primer moment, Catalunya ha defensat el mateniment d’aquestes proves com un instrument que permet atorgar les places en les universitats per mèrit i capacitat. Així mateix, sempre s’ha informat als estudiants i a les famílies que la ‘revàlida’ que plantejava el Ministeri d’Educació (MECD) no tindria efectes per a l’accés a Catalunya al 2017. Aquesta prova d’avaluació final de Batxillerat prevista per l’Estat havia d’incloure matèries cursades tant a primer com a segon de Batxillerat: totes les matèries troncals, dues matèries d’opció i una matèria específica. Era un requeriment per a l’obtenció de títol i donava accés a la universitat, tot i que cada universitat podia establir els seus propis mecanismes d’admissió. Una possibilitat que el sistema universitari català va rebutjar en ple. En el marc del CIC, el Govern i les universitats van aprovar un acord segons els qual Catalunya assegurava la continuïtat de les PAU.
 
En aquest sentit, el govern de l’Estat i les decisions adoptades en relació a la LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa) s’han acostat al posicionament de Catalunya. Així, des del desembre passat, el govern espanyol ha aprovat diverses iniciatives legislatives que han deixat en suspensió els efectes acadèmics de l’anomenada ‘revàlida’, mantenint-la únicament com a prova d’accés a la universitat i respectant l’estructura de convocatòries anteriors.
 
Doble criteri de correcció
Un canvi important en l’organització de les PAU 2017 és el relatiu a la correcció de l’ortografia i la gramàtica catalana després de la publicació de la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a finals de 2016. Donat que no es pot exigir als estudiants el coneixement d’aquestes novetats, la pauta de correcció admetrà com a bones tant les solucions derivades de la normativa anterior com de l’actual en les proves de Llengua i Literatura Catalana. Concretament, es preveu un període de transició de quatre anys fins a la implantació completa de la nova normativa. Fins l’any 2020, les PAU mantindran aquesta dualitat en els criteris de correcció.
 
Estructura de les PAU
Tal i com es va anunciar al març de 2016 i es va reiterar en les orientacions de principi de curs, l’estructura de les PAU es continua dividint en dues fases: la general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que es voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general els alumnes s’examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d’opció: Història i fonaments de les arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Quant a la fase específica, els alumnes escolliran entre una vintena d’assignatures.
 
En aquest sentit, l’ordre ministerial aprovada el 22 de desembre de 2016 va ratificar l’estructura de les PAU 2017 que incorpora els canvis curriculars introduïts per la Generalitat per al curs 2016-2017.


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem