Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern publica la convocatòria d'ajuts per a la formació d'empleats públics locals per a aquest 2017

Es destinen 1,2 milions d’euros per al finançament de plans de formació per al personal dels ens locals

El Govern ha publicat la convocatòria d’ajuts destinats a la formació dels empleats públics de les administracions locals de Catalunya per a aquest 2017, per un import total d’1.190.290 euros. Aquests fons tenen com a objectiu finançar plans de formació promoguts per les entitats locals i les federacions o associacions d’ens locals amb la finalitat d’impulsar i estendre una formació que respongui a les necessitats del personal de les administracions locals i que estigui orientada a la millora contínua de les seves competències per contribuir, així, a prestar un millor servei a la ciutadania.   
 
La gestió d’aquests fons, que es coneixen com a fons AFEDAP (Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques), correspon a la Comissió Paritària de Formació Local de Catalunya, presidida pel director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i formada per dotze membres en representació de l’Administració de la Generalitat, les entitats municipalistes i les organitzacions sindicals. Els ens locals poden presentar les seves sol·licituds per via telemàtica, a través de la pàgina web de l’EAPC, fins al 26 de gener de 2017.
 
L’EAPC gestiona aquests fons des de l’any 2014. Des de llavors i fins el 2016 l’import total dels ajuts concedits per aquest concepte ha estat de 4.089.430 euros.


Cercador

Cercador

Destaquem