Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Justícia eliminarà 850 metres lineals d'expedients de judicis de faltes antics i sense valor

Corresponen a 225.000 expedients de 40 jutjats catalans, sense valor jurídic, informatiu, històric o cultural, entre els anys 1967 i 1995
 
Es conservaran 10.000 expedients que s’enviaran als arxius històrics de la Generalitat
 
Justícia eliminarà 225.000 documents judicials de judicis de faltes que ja no són vigents ni tenen interès històric per a la seva conservació, equivalents a 850 metres lineals de documentació corresponent al període comprès entre el 1967 i el 1995.
 
Els expedients pertanyen a 40 jutjats dels partits judicials d’Amposta, Balaguer, Barcelona, Cervera, Figueres, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, el Prat de Llobregat, Reus i Sant Feliu de Llobregat.
 
També es conservaran prop de 10.000 expedients de judicis de faltes, equivalents a 50 metres lineals de documentació, com a mostra dels canvis legislatius o pel seu valor històric, que es transferiran als arxius històrics de la Generalitat.
 
L’eliminació de la documentació, l’ha aprovat la Junta d’Expurgació de la Documentació Judicial de Catalunya i es va publicar al DOGC el 21 de desembre. A partir de la publicació, les persones interessades disposen de dos mesos per recuperar documents aportats al procés o obtenir certificats de les actuacions judicials.
 
 
Taula d’avaluació i accés de judicis de faltes
 
La Taula d’avaluació i accés documental dels judicis de faltes i els acords de la Junta d’Expurgació determinen l’eliminació dels procediments finalitzats, un cop transcorreguts cinc anys des de la data de finalització dels procediments acabats amb resolució d’interlocutòria d’arxiu, sobreseïment provisional, prescripció de la pena o de la falta, sentència absolutòria, sentència condemnatòria sense responsabilitat civil i sentència condemnatòria amb responsabilitat civil executada, i 10 anys des de la data d’arxiu provisional per als procediments finalitzats amb sentència condemnatòria amb responsabilitat civil.
 
La Taula determina també que a tots els partits judicials de Catalunya cal conservar expedients de judicis de faltes que reflecteixin els canvis legislatius o que tinguin una rellevància de caràcter jurídic, informatiu, històric o cultural.
 
 
 
Més informació: Administració de justícia  > Modernització de l'Administració de justícia  > Serveis a l'Administració de justícia  >  Arxius i biblioteques  >  Junta d'Expurgació de la Documentació Judicial de Catalunya


Cercador

Cercador

Destaquem