Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova la fusió dels col·legis professionals d'Enginyers Tècnics Agrícoles i d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya

 
  • La unificació pretén facilitar l’adaptació de la professió a les novetats tecnològiques i científiques en el sector
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de fusió dels col·legis d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en una única organització professional: el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. 
 
Amb aquesta iniciativa legislativa, es fusionaran de manera voluntària dues corporacions de dret públic en una, que aglutinarà els professionals de l'enginyeria tècnica agrícola i de l'enginyeria tècnica forestal, per adaptar-les als interessos de la professió, a la implantació de les titulacions que hi donen accés i al nou entorn. Un entorn que fa necessària l’adaptació d’aquests professionals, per l’aplicació d’innovacions tecnològiques i científiques en els processos agrícoles i forestals, que incrementen la rendibilitat de les explotacions i la diversificació del sistema productiu, i per les noves polítiques i iniciatives en el sector. La unificació pretén contribuir a la millora de la competitivitat dels professionals i, en conseqüència, a l’adequació de l'oferta a una demanda cada vegada més selectiva.
 
L’enginyer tècnic agrícola i pèrit agrícola és el professional que aplica la ciència i tecnologia en els àmbits de les explotacions agrícoles i ramaderes, la indústria agroalimentària, el desenvolupament de maquinària, motors i tecnologia agrícola, la jardineria i el paisatgisme. L’enginyer tècnic forestal és el professional que compta amb la formació tecnològica, científica i econòmica experta en l’avaluació i la gestió sostenible de les àrees forestals i del medi natural i en la planificació i transformació industrial de productes forestals.
 
La unificació s’emmarca dins el procés que fomenta el Govern de la Generalitat, d’acord amb la llei, per facilitar la fusió entre col·legis professionals, en consonància també amb la línia de treball de simplificació de l’Administració no territorial, a la qual pertanyen aquestes corporacions de dret públic.


Cercador

Cercador

Destaquem