Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, nova estructura d'Estat de Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reforça l’organització de l’Institut per incrementar el suport als agents implicats en la millora de les condicions de treball i en la reducció dels danys a la salut de les persones treballadores derivats de l’activitat professional

 
La Generalitat de Catalunya s’ha dotat d’una nova estructura d’Estat amb la creació del nou Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), ampliant les seves competències, funcions i objectius a assolir  respecte de l’antic Institut.
 
La missió reforçada del nou Institut Català de Seguretat i Salut Laboral és  incrementar el suport als agents implicats en la millora de les condicions de treball i en la reducció dels danys a la salut derivats de l’activitat professional.
 
En concret, el nou model de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral té més funcions científiques i tècniques amb serveis d’alt valor afegit que fomenten la col·laboració i el treball amb altres entitats.
 
El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha afirmat que “amb el nou Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, la Generalitat disposa d’una nova estructura d’Estat que li permet donar un pas endavant en la millora de les condicions de treball i alinear-se amb els principals referents europeus en aquest àmbit".
 
Cinc claus del nou model funcional de l’ICSSL
 
  • Aposta per la recerca per conèixer els determinants de les malalties laborals i accidents de treball amb l’objectiu d’impulsar polítiques públiques adaptades a les necessitats de seguretat i salut laboral a Catalunya.
  • Aposta per la identificació i anàlisi dels nous riscos emergents en aquest àmbit davant dels constants canvis.
  • Aposta pel disseny i aplicació de mesures preventives específiques que, a més, poden suposar un estalvi en l’impacte econòmic derivat dels danys patits per les persones treballadores (atenció sanitària, incapacitats temporals, temps de vida laboral perdut, etc).
  • Aposta per la construcció del Sistema d’Informació Català de Seguretat i Salut Laboral perquè la Generalitat fonamenti les seves decisions per prevenir els danys derivats del treball (accidents i malalties laborals).
  • Aposta per un model de col·laboració amb els agents implicats en la seguretat i salut laboral per minimitzar el cost que per la societat té la manca de mesures de prevenció i optimitzant els resultats finals amb la suma de les capacitats de la Generalitat i dels centres de recerca.
 
Noves iniciatives del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
 
El Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha engegat el nou camí posant l’èmfasi en la identificació dels nous riscos i divulgar-los de tal manera que es puguin combatre des de la Generalitat amb la col·laboració de tots els agents responsables en la prevenció dels riscos en l’entorn laboral.
 
Bona prova de l’acció d’aquesta nova estructura d’Estat de Catalunya són les dues jornades celebrades aquesta setmana a Barcelona organitzades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.
 
En concret, la jornada “Exposició laboral a cancerígens. Estat actual i oportunitats per a l’acció” ii la jornada “Estratègies per a la prevenció dels efectes sobre la salut del treball a torns”.


Cercador

Cercador

Destaquem