Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La Inspecció de Treball va obrir més de 57.000 expedients l'any 2015 a Catalunya

La consellera de Treball, Afers Socials in Famílies, Dolors Bassa, posa de relleu que “només el 17% dels expedients acaben amb sancions” i destaca que “la Inspecció no és igual a sanció”, sinó que és un “instrument clau que ajuda a l’aplicació de la regulació del mercat de treball”
 
Més de 10.000 actes d’infracció, prop del 60% per treball no declarat, més de 22.600 requeriments, i més de 9.800 treballadors van ser donats d’alta a la Seguretat Social com a conseqüència de l’activitat de la Inspecció

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha destacat el paper “clau” la Inspecció de Treball, perquè és “un instrument que ajuda a aplicar la regulació del mercat de treball”.
 
“La Inspecció no és igual a sanció”, ha afirmat la consellera Dolors Bassa, qui ha informat que “dels 57.000 expedients oberts només un 17% van acabar amb sancions”.
 
Bassa ha fet aquestes declaracions i donat aquestes xifres en la presentació del balanç de la Inspecció de Treball a Catalunya 2015 acompanyada del secretari general del Departament, Josep Ginesta, i de la directora de la Inspecció de Treball de Catalunya, M. Luz Bataller.
 
La consellera ha posat l’accent en la feina de la Inspecció, perquè “aquest Departament vol trencar la barrera de la precarietat laboral, no tan sols baixar la xifra de l’atur”.
 
El Departament “està al costat de les empreses perquè la regulació laboral sigui la millor possible i al costat dels treballadors/es per defensar els seus drets”, ha reblat Dolors Bassa.
 
Finalment, la consellera ha qualificat la Inspecció de Treball “d’instrument clau per al nou país”, i ha avançat que enguany la Inspecció de Treball de Catalunya comptarà amb la nova incorporació de 18 tècnics habilitats, 5 tècnics assessors, 14 persones de suport i 6 subinspectors.
 
Així mateix, el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha subratllat que les prioritats de la Inspecció de Treball se centren en “la millora de la qualitat del treball”.
 
“Campanyes de revisió de la temporalitat, de la sinistralitat laboral i de l’economia submergida” són, entre altres, les activitats que la Inspecció de Treball desenvolupa enguany, “perquè ens preocupa molt la qualitat de la feina, el frau i les irregularitats”, ha explicat Josep Ginesta.
 
 
Balanç de la Inspecció de Treball a Catalunya 2015
 
La directora de la Inspecció de Treball de Catalunya, M. Luz Bataller, ha presentat les dades més destacades del balanç de l’activitat de la Inspecció de Treball a Catalunya l’any 2015.
 
El nombre d’expedients duts a terme per la Inspecció de Treball de Catalunya i per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (depenent del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) va ser de 57.153 l’any 2015, dels que 10.746 van començar per una denúncia.
 
Del total dels expedients, el 49,6% estan relacionats amb la Seguretat Social, en concret, el 65% per falta d’alta. Li segueixen les actuacions de seguretat i salut laboral (23,5%); relacions laborals (16,9%), i ocupació i estrangers (8,5%).
 
Les inspeccions van donar lloc a l’aixecament de 10.006 actes d’infracció i a 22.614 requeriments. La mitjana de les sancions proposades per la Inspecció va ser de 3.815 euros. El nombre de treballadors/es afectats per les actes d’infracció aixecades va ser de 79.964.
 
De les 10.006 infraccions detectades, el 59% (5.897) corresponen a treball no declarat. Aquestes infraccions són per economia irregular i per treball irregular d’estrangers extracomunitaris. Com a conseqüència de l’activitat de la Inspecció, 9.816 treballadors van ser donats d’alta a la Seguretat Social.
 
La resta de les infraccions són 22% (2.222) en matèria de seguretat i salut laboral; 13,4% (1.342) en matèria de relacions laborals i ocupació; i 5,4% (545) per obstrucció a l’activitat inspectora.
 
Com a conseqüència de l’activitat de la Inspecció, hi ha hagut més de 167 milions d’euros en liquidació de quotes a la Seguretat Social i més de 27 milions en sancions.
 
 
 
Prop de 11.000 denúncies investigades
 
De les 10.746 denúncies investigades, l’àmbit que més denúncies va rebre el 2015 és el de les relacions laborals (42,5%), seguit de la seguretat social (37,5%) i la seguretat i salut en el treball (16,1%).
 
En concret, el més denunciat van ser deficiències en l’avaluació de riscos laborals en matèria de seguretat i salut; incompliments de jornada i de salari en matèria de relacions laborals; treball per compte aliena sense alta ni cotització en matèria de seguretat social; i treball irregular de persones estrangeres extracomunitàries en matèria d’ocupació.
 
 
 
Àrea de Seguretat i Salut en el Treball
 
La Inspecció de Treball té com a objectiu estratègic, d’acord amb les prioritats del Govern de la Generalitat, contribuir a la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball i la disminució de la sinistralitat laboral.
 
En aquest context, la Inspecció de Treball va fer 2.222 propostes de sanció (22,2% del total) per incompliments en les condicions materials de treball (48,4%) i per la gestió de la prevenció (47,4%).
 
A més, els requeriments d’esmena en prevenció de riscos laborals van ser 17.291, i les paralitzacions de centres de treball per exposició dels treballadors/es a un risc greu i imminent d’accident de treball van ser 10.
 
Així mateix, la Inspecció de Treball va investigar 726 accidents de treball (55 mortals, 14 molt greus i 657 greus) el que va comportar la detecció de 301 infraccions, la majoria per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, i la proposta de 256 recàrrecs en les prestacions.
 
Tanmateix, la Inspecció de Treball va investigar més de 1.200 accidents laborals lleus, el que va comportar la detecció de 451 infraccions, la proposta de 674 requeriments d’esmena i la proposta de 206 recàrrecs en les prestacions.
 
Catalunya lidera la investigació a tot l’Estat dels accidents de treball lleus, habitualment vinculats a col·lectius amb nivells de precarietat alts com els menors de 30 anys i estrangers extracomunitaris.
 
 
Àrea de Relacions Laborals
 
Un altre dels objectius estratègics de la Inspecció de Treball de Catalunya és el de contribuir a la millora de la qualitat de l’ocupació i de les condicions de treball.
 
En aquest àmbit, la Inspecció de Treball  va fer 1.276 propostes de sanció (13,2% del total). La major part de les infraccions són per la jornada (48,1%); frau de la contractació temporal (11,8%); salari (10,8%).
 
Pel que fa al frau en la contractació, com a conseqüència de la intervenció inspectora, 4.233 contractes temporals es van convertir en indefinits (un 9% més que l’any 2014).
 
 
Àrea d’Igualtat d’Oportunitats
 
La contribució a la igualtat efectiva dels treballadors/es també forma part dels objectius estratègics de la Inspecció de Treball de Catalunya.
 
Pel que fa a la integració de treballadors/es amb discapacitat, la Inspecció de Treball va dur a terme 579 actuacions que van donar lloc a la inserció de 58 persones per part d’empreses que incomplien la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids.
 
A més, la Inspecció de Treball va instar també a la inversió de prop de 4.000.000 euros en mesures alternatives a la contractació de persones discapacitades, quan aquesta no és possible.
 
La Inspecció de Treball de Catalunya controla la implantació de plans de igualtat en les empreses de més de 250 treballadors amb obligació establerta en conveni col·lectiu.
 
Per últim, sobre discriminació per raó de gènere, la Inspecció de Treball va aixecar 15 expedients d’infracció i 319 requeriments d’esmena, la major part per falta de protocol d’assetjament sexual en les empreses d’un total de 1.069 inspeccions iniciades.Cercador

Cercador

Destaquem