Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Dins el marc del projecte LIFE Trivers

L'Agència Catalana de l'Aigua col·labora en l'avaluació de l'estat ecològic dels rius temporals

Trobada entre científics i gestors de l'aigua per avaluar l'estat ecològic dels rius temporals

 

L’ACA, un dels socis del projecte LIFE Trivers, liderat per la UB, ha col·laborat en els àmbits de mostreig i desenvolupament del programari TREHS d’aquest projecte, a través dels seus experts del Departament de Control i Qualitat de les Aigües

 
L'ACA ha participat en els motreigs i desenvolupament del programari TREHS

     
El projecte europeu LIFE Trivers, finançat per la Unió Europea, liderat per la Universitat de Barcelona, i en el qual participen com a socis de projecte l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), té com a objectiu aportar eines per diagnosticar correctament l’estat ecològic dels rius temporals i millorar-ne la gestió d’acord amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua (DMA) de la Unió Europea. Per això, s’ha desenvolupat el programari TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status).
 
L’Agència Catalana de l’Aigua hi ha participat a través dels seus experts del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l’Àrea de Gestió del Medi, especialment pel que respecta als motreigs i desenvolupament del programari TREHS.
 
Gestors i experts involucrats en la gestió fluvial han pogut provar per primera vegada aquesta eina durant la segona reunió del projecte.
 
Determinar si un riu és temporal de manera natural
 
Els rius temporals són els cursos d’aigua en què es produeix una interrupció recurrent del cabal, o que fins i tot s’ assequen en determinades èpoques de l’any. Encara que són molt comuns a la conca del Mediterrani i tenen un gran valor per a la conservació de la biodiversitat, és molt difícil establir l’estat ecològic d’aquest tipus de rius, perquè bona part de les eines d’anàlisi estan pensades per als rius permanents.
 

Els rius temporals passen per diferents etapes, que transiten des del flux abundant de la primavera, fins a èpoques en què el cabal es redueix i queden basses d’aigua desconnectades, o temporades en què s’arriben a assecar completament.

 

Els participants van poder realitzar un taller i visita sobre el terreny

Aquesta variabilitat fa molt difícil caracteritzar-ne l’estat ecològic amb les metodologies habituals. Per ajudar a descriure l’evolució de les característiques hidrològiques de cada riu en funció del temps i determinar d’aquesta manera la probabilitat que es trobi sec en diferents moments de l’any, TREHS incorpora les dades històriques disponibles sobre els cabals de cada riu, així com dades de simulacions fetes a partir de models d’escorrentia d’aigua. A més, permet obtenir o completar aquesta informació a partir d’entrevistes amb veïns.
 
3 de febrer de 2016
 
Podeu seguir-nos a través del twitter: @aigua_catCercador

Cercador

Destaquem