Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern complementa els ajuts d'especial urgència per afavorir la permanència de les famílies en el seu habitatge

Aquesta mesura està inclosa en el pla de xoc en l'apartat d'emergència habitacional i política de prevenció de desnonaments per causa econòmica i social

Aquesta mesura esta inclosa en el pla de xoc en l’apartat d’emergència habitacional i política de prevenció  de desnonaments per causa econòmica i social

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha ampliat la prestació d’especial urgència destinada a afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge per a famílies en situació de risc en les tres modalitats ja existents, destinades a pagar les quotes d’amortització hipotecària; a pagar el lloguer; o bé per a atendre la  família quan ja s’ha produït el desnonament. Aquest ajut complementari vol afavorir la permanència de les famílies en el seu habitatge o ajudar a aconseguir-ne un de nou, en cas de desnonament.
 
Per fer front al pagament de les quotes hipotecàries o de la renda de lloguer endarrerides, les famílies beneficiàries podien rebre fins ara un import màxim de 3.000 euros, destinats a cancel·lar els deutes i evitar un desnonament imminent. Ara, a aquest ajut s’hi afegeix una prestació complementària, d’un màxim de  2.400 euros per a un any, que han de servir per a poder donar continuïtat al pagament del lloguer o les quotes hipotecàries.
 
En els casos en què ja s’hagi produït el desnonament, l’ajut s’atorgarà per un màxim de 2.400 euros per 12 mesos, i per una sola vegada, i es pot complementar amb un altre ajut ja existent d’un màxim de 600 euros per fer front a les despeses de fiança i accés al nou habitatge.
 
Les noves condicions per accedir a aquests ajuts són fruit de l’aprovació el passat mes de juliol pel Parlament de Catalunya de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i del Pla de Xoc. Aquesta Llei preveu diferents mesures per tal d’evitar els desnonaments i les situacions de risc d’exclusió residencial. Entre d’altres, l’aplicació del  lloguer social  obligatori, la dació en pagament  i el reallotjament immediat quan sigui necessari mitjançant les Meses d’Emergències de les administracions.


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem