Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar. Curs 2014-2015

Més de la meitat d'alumnes catalans de cicles formatius es desplacen per estudiar en centres fora del seu municipi

El curs 2014-2015 els alumnes catalans que han cursat ensenyaments en cicles formatius són 112.589. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), més de la meitat d’aquests alumnes  es desplacen a centres d’ensenyament de fora del seu municipi de residència per estudiar (60.702 estudiants, el 53,9%), mentre que 51.887 alumnes (el 46,1%) estudien en centres del mateix municipi.
 
La mobilitat obligada dels estudiants no universitaris és molt més elevada en els ensenyaments postobligatoris que en els obligatoris, perquè en els postobligatoris l’alumnat tria segons la seva vocació entre l’àmplia oferta de titulacions (més de 140 de formació professional i 4 modalitats de batxillerat).
 
En el cas dels 87.333 alumnes de batxillerat residents a Catalunya, tres de cada quatre estudien en centres del mateix municipi de residència (el 76,2%), mentre que 20.791 alumnes es desplacen a centres d’ensenyament d’altres municipis.
 
El 88,3% dels 762.373 alumnes catalans que cursen ensenyaments obligatoris (primària i ESO) estudien al mateix municipi de residència. En el cas dels alumnes de primària aquest percentatge és del 91,1% i en els de l’ESO, del 83,8%.
 
El curs 2014-2015 la xifra d’alumnes d’educació infantil de segon cicle residents a Catalunya (233.102) s’ha reduït en 7.082 alumnes (un 2,9%), a causa de la baixada de la natalitat dels darrers anys. La gran majoria d’aquests alumnes acudeixen a centres del mateix municipi.


pdf pdf Nota de premsa
altres documents altres documents Taules

Cercador

Cercador

Destaquem