Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El servei d'atenció a domicili a pacients amb malaltia avançada ha atès 279 persones des de la seva posada en funcionament l'any 2012

Inclou atenció en aspectes físics, emocionals, socials i espirituals

Les enquestes realitzades als pacients sobre el servei conclouen un grau de satisfacció superior al 95%

La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS), ab el finançament de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital i la Fundació ONCOLLIGA de Barcelona, va impulsar l’any 2012 un servei d'atenció immediat a domicili a pacients amb malaltia avançada. Després de tres anys de funcionament, el servei ha atès 279 pacients, la majoria dels quals (68%) tenien processos oncològics avançats. Des del seu inici, s’ha ofert un total de 4.835 hores de servei. Les enquestes realitzades als pacients sobre el servei conclouen un grau de satisfacció superior al 95%.

Aquest servei consisteix en l’atenció d’un cuidador especialitzat en cures pal·liatives a domicili a pacients durant els seus últims dies de vida. El perfil del pacient atès és el de malalts crònics complexos, amb processos oncològics avançats o amb malalties degeneratives avançades que precisen d’un recurs de suport personal domiciliari urgent.

El servei pretén oferir una atenció integral del malalt incloent aspectes físics, emocionals, socials i espirituals. En aquest sentit, el suport personal al malalt pot incloure la higiene, l’alimentació, la supervisió de la medicació, cures no complexes, acompanyament, etc. 

La coordinació dels serveis d’atenció personal al domicili, en general, es porta a terme des dels Serveis Socials dels Ajuntaments, però en aquestes situacions d’atenció al final de vida, sovint els recursos formals no arribaven a temps, donat el pronòstic de vida de la població que s’atén, i també per la insuficient capacitat econòmica i funcional actual de moltes institucions per cobrir la demanda. A més, les dificultats econòmiques de moltes famílies i l’alt impacte emocional afecten sobre manera les possibilitats d’atendre a aquests malalts en el seu domicili. Per  això es requeria d’un servei d’atenció a domicili de professionals amb formació específica i experiència.

Aquest servei ja és una realitat des de fa tres anys. S’activa en menys de 48 hores, no té cost per a les famílies, però està limitat a 30 dies. A més, no és substitutori de serveis públics i/o privat paral·lels. Des de la Corporació es valora cada cas individualment i es decideix en quins casos s’activa el servei. Per tenir dret a optar-hi, el pacient ha d’estar inclòs en el Programa PADES de la Corporació.
 


Cercador

Cercador

Destaquem