Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'ACCD i ACCIÓ signen un pla de treball per la coherència de polítiques per al desenvolupament en la internacionalització de l'empresa catalana

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa disposen des d’aquest mes d’octubre d’un instrument per incorporar els valors de la cooperació al desenvolupament a la política del Govern d’internacionalització de l’empresa catalana, amb un èmfasi especial en drets humans i igualtat de gènere.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) han signat un pla de treball per a una política d’internacionalització responsable de l’empresa catalana. És un instrument que facilita la incorporació dels valors de la cooperació al desenvolupament al món de l’empresa, tot posant l’èmfasi en drets humans i la igualtat de gènere.
 
Aquesta política d’internacionalització responsable de l’empresa catalana s’inspira en els marcs internacionalment reconeguts, en particular els Principis Rectors sobre les Empreses i els Drets Humans establerts per les Nacions Unides.
 
El pla de treball aprovat entre l’ACCD i ACCIÓ preveu mesures concretes, com per exemple aprofitar les missions empresarials d’ACCIÓ als països receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) per avançar en la inclusió dels valors del desenvolupament, i fomentar el compromís de les empreses catalanes que participen a les activitats d’internacionalització en aquests països.
 
També s’elaborarà un codi ètic de protecció dels drets humans per a les empreses catalanes que treballen als països socis, així com els seus mecanismes d’implementació i seguiment, i l’impuls d’aquest codi en el conjunt de la política d’internacionalització de l’empresa catalana del Govern de Catalunya.
 
A més, mitjançant el nou marc de col·laboració es difondrà al sector empresarial i a ACCIÓ els resultats dels informes sobre l’impacte que té l’activitat de l’empresa catalana als països receptors d’AOD.
 
En l’elaboració del pla de treball s’ha tingut en compte les aportacions fetes en el marc del Grup de Treball del Pla de sensibilització a les empreses catalanes del Consell de Cooperació al Desenvolupament. Alhora, el pla de treball entre l’ACCD i ACCIÓ va ser presentar a la darrera reunió d’aquest grup.
 
Aquesta és una iniciativa més del Govern per impulsar la coherència de polítiques per al desenvolupament, entesa com la vinculació amb el desenvolupament humà sostenible, els drets humans i l’equitat de gènere, entre d’altres valors, de tota l’activitat de l’Administració de la Generalitat.
 
Més informació:


Cercador

Cercador

Destaquem