Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Gordó afirma que les dones han estat essencials en la construcció i defensa dels drets i llibertats, però no han estat reconegudes ni s'han garantit els seus drets

  • El conseller de Justícia ha participat en la cloenda del XXII Congrés de la Federació de Dones Juristes de Catalunya

El conseller de Justícia, Germà Gordó, que avui ha participat en la cloenda del XXII Congrés de la Federació de Dones Juristes de Catalunya, ha manifestat que “les dones han estat essencials en la construcció i defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. Malgrat això, gran part de la nostra societat no ha reconegut el seu paper històric ni ha garantit els seus drets”.
 
El titular de Justícia ha assenyalat que una de les més greus vulneracions d’aquest drets és la que fa referència a la mutilació genital de dones i nenes. “No n’hi ha prou a tipificar aquesta conducta com a delicte sinó que, a més, ha d’anar acompanyat d’altres programes d’actuació”. I ha insistit que l’Estat ha de protegir els interessos essencials de la societat, per la qual cosa es necessiten programes de divulgació que eduquin, previnguin i informin l’opinió púbica que aquestes vulneracions no tenen res a veure amb cap fet religiós.
 
Al llarg del seu parlament, Germà Gordó s’ha referit també a la tracta d’éssers humans fent èmfasi en la mateixa idea. Així, ha celebrat el Protocol de Protecció de les Víctimes de Tràfic d’Éssers Humans, signat entre les principals institucions catalanes, de l’Estat, el Consell General del Poder Judicial, entitats municipalistes i col·legis professionals, per protegir les víctimes i prevenir i combatre aquest fet i alhora coordinar entre tots els organismes l’assistència a les víctimes.
 
Finalment, Gordó s’ha referit al fenomen de la violència masclista i ha afirmat que “moltes dones perden cada any la vida o són lesionades físicament o psíquicament”. Així, ha animat a establir mecanismes de col·laboració i participació entre les diferents administracions públiques implicades i entre les entitats i organitzacions socials, i, en especial, les associacions de dones. En aquest sentit, el conseller ha destacat la importància de la creació de les unitats de valoració forense integral vinculades als instituts de medicina legal per donar resposta específica i coordinada entre els diferents professionals per tal d’arribar a un diagnòstic de la violència de gènere més enllà de l’agressió concreta.
 
 
El conseller de Justícia ha acabat el seu discurs fent un reconeixement explícit a totes les dones que han lluitat pels seus drets, tant les que han patit en la seva pròpia pell el drama de la violència com les que han liderat moviments feministes i les que han fet sentir la seva veu a través dels organismes internacionals. I ha dit que “la lluita no ha acabat. Hem de continuar avançant per aconseguir la plena eradicació” d’aquest mal i construir societats modernes sense violència contra les dones.Cercador

Cercador

Destaquem