Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Escola d'Administració Pública i l'Agència Catalana de Cooperació impulsen conjuntament la coherència i la qualitat de la política de desenvolupament

Primer "Taller sobre la política de cooperació al desenvolupament en el marc del Pla director 2015-2018"

Aquesta és la primera vegada que la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Escola d’Administració Pública col·laboren en la formació dels professionals dels departaments de la Generalitat que tenen responsabilitats en matèria de cooperació al desenvolupament amb l’objectiu d’impulsar la coherència i la qualitat de la política de desenvolupament.

 
La directora general de Cooperació, Marta Macias, assegura que "el Govern dóna així compliment a un dels compromisos del nou Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, concretament al de facilitar el coneixement i l’apropiació del nou enfocament de la cooperació catalana, l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH), i a desenvolupar eines de formació i acompanyament per millorar les capacitat de la Generalitat".
 
El “Taller sobre la política de cooperació al desenvolupament en el marc del Pla director 2015-2018” permetrà enfortir les capacitats de les persones dels  departaments i organismes de la Generalitat que tenen responsabilitats en matèria de cooperació al desenvolupament; millorar la qualitat i la coherència; i orientar l’acció de Govern d’acord amb l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans.
 
La coherència de polítiques al desenvolupament, un dels principi essencials del Pla director, s’entén com la vinculació amb valors com el desenvolupament humà sostenible, els drets humans i l’equitat de gènere de tota l’activitat del Govern. Segons Marta Macias, “el seu desplegament està plantejat per avançar de forma gradual i amb objectius avaluables, d’acord amb les especificitats de Catalunya com actor internacional, i l’objectiu és incorporar-la de forma transversal juntament amb la participació, la transparència i el retiment de comptes.”
 
Objectius
 
La formació inclou, entre d’altres, els criteris de còmput de l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) definits pel Comitè d'Ajut al Desenvolupament de l'OCDE i que són d'aplicació per a la política pública de cooperació de la Generalitat de Catalunya; els alineaments, valors i principis de la política pública de cooperació al desenvolupament; les oportunitats obertes per a l'AOD dels departaments i organismes de la Generalitat; l'enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans; l’aprofundiment en la coherència de polítiques i el seu tractament a nivell internacional; i els principals continguts del Pla director 2015-2018, com ara línies mestres, objectius, fites, instruments i modalitats.


Cercador

Cercador

Destaquem