Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La Generalitat felicita les comunitats jueves i islàmiques en ocasió de la celebració de diferents festivitats religioses

La Direcció General d'Afers Religiosos ha enviat felicitacions a les comunitats jueves amb motiu de la celebració del Roix ha-Xanà i el Yom Kippur. Properament també felicitarà les comunitats islàmiques en ocasió de la Festa del Sacrifici.

 
La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, i el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, en nom del Govern de la Generalitat, han felicitat les comunitats jueves de Catalunya en ocasió de la celebració del Roix ha-Xanà, que va començar a la posta de sol del dia 13 de setembre, i del Yom Kippur, que s’escau deu dies després.
 
El Roix ha-Xanà és la festa del cap d’any jueu, que commemora la creació i el dia del judici. El Roix ha-Xanà marca l’inici d’un període de deu dies durant el qual cada persona fa balanç de les pròpies accions i intenta obtenir el perdó per les ofenses causades durant el darrer any. Aquest període s’acaba amb el dia de l’Expiació o Yom Kippur, dia establert per al penediment i que els jueus dediquen a l’oració, la meditació i l’estudi. Durant aquest dia moltes persones fan un dejuni total de 24 hores.
 
D’acord amb la darrera actualització del Mapa Religiós de Catalunya, hi ha 4 comunitats jueves.
 
També està previst enviar felicitacions a les comunitats islàmiques coincidint amb  la celebració de la Festa del Sacrifici (Aïdu l-adhà o Aïdu l-kabir). Aquesta festivitat, la més important del calendari islàmic, està previst que s’escaigui al voltant del 23 de setembre. Commemora l’episodi de l’Alcorà en què Déu ordenà a Ibrahim que sacrifiqués el seu fill Ismaïl per tal de demostrar-li la seva fidelitat, Quan Ibrahim estava a punt d’executar aquesta ordre, Déu l’aturà i va fer que substituís Ismaïl per un xai com a objecte d’ofrena. Aquesta festivitat coincideix amb el pelegrinatge a la Meca de milers de musulmans d’arreu del món.
 
En l’actualitat a Catalunya es compten 256 oratoris islàmics, de  manera que l’islam és la tercera religió amb més centres de culte arreu del país.
 
Ja fa anys que la Direcció General d’Afers Religiosos felicita les diferents esglésies i confessions, coincidint amb la celebració de les seves festivitats més importants. Concretament la Generalitat felicita les següents celebracions:
 
1.     Comunitats cristianes
        a.      Pasqua: festivitat cristiana que commemora la resurrecció de Jesucrist tres dies després d’haver estat crucificat.
           b.       Nadal: festa cristiana que commemora el naixement de Jesucrist.
 
2.     Comunitats islàmiques
        a.     Ramadà: mes durant el qual es realitza el dejuni ritual.
        b.     Festa del Sacrifici: és la festa del sacrifici de l’anyell. Commemora el sacrifici d’Abraham i simbolitza el respecte de Déu, la renovació de la fe i el perdó.
 
3.     Comunitats jueves
        a.     Roix ha-Xanà: festa del cap d’any jueu, que commemora la creació i el dia del judici.
        b.     Yom Kippur o dia de l’Expiació: escau deu dies després del Roix ha-Xanà, i és el dia que s’estableix per al penediment i l’autoavaluació personal.
        c.     Péssah o Pasqua jueva: festa amb què es commemora l’alliberament del poble hebreu d’Egipte.
 
4.     Comunitats budistes tibetanes
        a.     Losar: és l’any nou tibetà, molt celebrat entre les comunitats budistes tibetanes.
 
5.     Comunitats sikhs
        a.     Baisakhi: és la festa sikh d’any nou i commemora la fundació de la khalsa, la fraternitat sikh.
 
6.     Comunitats bahá’ís:
        a.     Ridvan: festivitat que commemora la declaració que va fer Bahá’u’lláh a Bagdad, l’any 1863.
 


Cercador

Cercador

Destaquem