Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El DAAM atorga el diploma de Mestre Artesà Alimentari a 28 persones

El DAAM va publicar el passat 4 d’agost al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució (AAM/1844/2014, de 25 de juliol) per la qual s’atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a un total de 28 persones, d’acord amb les propostes presentades i amb l'informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària de Catalunya.

El Diploma de Mestre artesà (DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, 6.7.2006) s'atorga a aquells artesans que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària en algun dels oficis que especifica el Decret, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d'artesà alimentari.
 
Per tant, l'atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgat a persones a les qual se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici.
 
En concret, es tracta de 9 cansaladers xarcuters, 8 forners, 8 pastissers, 2 xurrers i 1 formatger.
 
Així, s’atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a les persones següents:
 
1. Lluís Batlle Lloret. Mestre artesà Pastisser
2. José Boix Vilaseca. Mestre artesà Forner
3. Lluís Bou Vallcorba. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
4. Carlos Cardona Jansana. Mestre artesà Forner
5. Carles Carrasco Solano. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
6. Joan Cobo Coma. Mestre artesà Pastisser
7. Enric Colls Compañó. Mestre artesà Forner
8. Salvador del Cerro Guarro. Mestre artesà Forner
9. Màxim Garcia Mas. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
10.  Martín Garcia Tugues.  Mestre artesà Forner
11.  Juan Jurado Carrión. Mestre artesà Pastisser
12.  Carles Mampel Juncosa. Mestre artesà Pastisser
13.  Joan Mateu Dordal. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
14.  Jaume Monell González. Mestre artesà Forner
15.  Joan Muñoz Almirall. Mestre artesà Pastisser
16.  Alfons Navarra Roca. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
17.  Conchi Nieto Martínez. Mestra artesana Xurrera
18.  Takashi Ochiai. Mestre artesà Pastisser
19.  Marc Parés Martí. Mestre artesà Pastisser
20.  Josep Prió Fillat. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
21.  Albert Ribot Cisa. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
22.  Climent Robiró Sau. Mestre artesà Forner
23.  Francisco Romero Muñoz. Mestre artesà Xurrer
24. Antoni Rosiñol Torner. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
25. Francesc Serra Espasa. Mestre artesà Forner
26. José Ramón Torrente Reales. Mestre artesà Cansalader-xarcuter
27. Ramon Ubach Sarrat. Mestre artesà Formatger
28. Gloria Vicheto Capdevila. Mestra artesana Pastissera
 
Val a dir que la normativa estableix que el Departament atorgarà aquests diplomes a artesans que siguin proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels artesans o amb sol·licitud dels interessats. Les propostes es presenten durant l'últim trimestre de cada any, i l'atorgament requereix informe de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. El diploma té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d'ofici.


Cercador

Cercador

Destaquem