Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

OCUPACIÓ

Puig anuncia que la Generalitat destinarà els mateixos recursos als Centres Especials de Treball malgrat les retallades de l'Estat

 

  • El conseller d’Empresa i Ocupació explica que la Generalitat farà “un esforç per mantenir el suport a aquests centres” i aportarà per primer cop més diners que l’Estat
 
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha anunciat aquesta tarda que la Generalitat destinarà els mateixos recursos als Centres Especials de Treball (CET) malgrat les continues retallades de l’Estat. En aquest sentit, el conseller ha explicat que la Generalitat farà “un esforç per mantenir el suport a aquests centres” i aportarà per primer cop més diners que l’Estat als CET. En concret, del total de 75 milions d’euros previstos per aquest any, 41,5 seran fons propis.
 
“El Govern manté l’esforç pressupostari de les polítiques actives d’ocupació amb les persones amb discapacitat malgrat la minva constant de les transferències de l’Estat”, ha conclòs. El conseller ha fet aquest anunci durant una interpel·lació al Parlament del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre l’economia del tercer sector.
 
Pel que fa a les Empreses d’Inserció (EI), entitats que fan el trànsit de les persones en risc d’exclusió cap a l’empresa ordinària, Puig ha destacat que l’any 2013 es van destinar 13 milions d’euros per a la protecció i foment del treball de les persones en risc d’exclusió social.
 
Durant la interpel·lació, el conseller ha afirmat a més que els CET i les EI han d’apostar per ser competitives en el mercat i generar més valor afegit. En aquest sentit, durant l’any 2013 es va portar a terme una diagnosi d’aquestes empreses amb la voluntat d’impulsar plans de competitivitat i ha avançat que aquest 2014 es posaran en marxa algunes de les mesures proposades. 
 
“Aquests plans recullen una relació d’actuacions en el camp del finançament, la formació empresarial, la internacionalització i la millora dels programes públics de foment”, ha concretat el titular d’Empresa i Ocupació.  
 
En la línia de les polítiques desenvolupades pels col·lectius amb més dificultats, el conseller ha recordat que al 2013 es van destinar 5 milions d’euros per la contractació de persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) en col·laboració amb els ens locals i que enguany es doblaran el pressupost i el nombre de beneficiaris.
 
Aquests actuacions s’emmarquen en l’Acord marc de col·laboració entre el Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer Sector que es va signar l’any 2012. Aquest  Pla té un caràcter integral i conté mesures en diversos àmbits d’actuació: en el camp de la suficiència econòmica, en el camp de la formació i assessorament, i en el camp del reconeixement del tercer sector a nivell social i institucional.
 
Altres actuacions de suport al Tercer Sector
 
L’economia social està formada, a més de Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció, per cooperatives, societats laborals,  mutualitats de previsió social i  associacions i fundacions que realitzen activitat econòmica. En conjunt representen 6.800 entitats, amb 102.000 persones contractades i 300.000 de voluntàries i representen el 2,8% del Producte Interior Brut.
Pel que fa a les cooperatives, el conseller ha explicat que “la nova llei de cooperatives està en tràmit en aquest Parlament” i ha assegurat que “ha de permetre millorar les oportunitats d’un nou àmbit jurídic per les cooperatives d’iniciativa social que formen part del tercer sector i ha de facilitar la transformació en cooperatives d’associacions i fundacions que necessiten una forma jurídica més adequada per l’activitat empresarial que desenvolupen”. 
 
El conseller ha destacat el programa aracoop, que és obert al conjunt de les entitats del tercer sector. Aquesta iniciativa és fruit d’una voluntat compartida amb més de 80 entitats i institucions del món de l’economia social i privades implicades en la creació i el creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa. Per al període 2013-2014 el programa aracoop amb un pressupost de 900.000 euros té previst realitzar 16 accions que es tradueixen en 400 activitats que implicaran al voltant de 6.000 persones.

El conseller ha tancat la seva intervenció donant detalls del Programa Marc de l’emprenedoria social a Catalunya  i de les línies de finançament per a aquest sector.


Cercador

Cercador

Destaquem