Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Es crea la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya

  • L’integraran el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), el Museu de Gavà, el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus, el Museu de Badalona i el Museu de la Noguera (Balaguer)
  • El conseller ha destacat que la xarxa permetrà “l’intercanvi d’experiències, el suport mutu, la formació i la possibilitat de programes i campanyes de divulgació conjunts entre els museus que en formen part”
  • La creació de la xarxa és una de les mesures previstes en el Pla de Museus de Catalunya

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, ha presidit avui la signatura del conveni per a l’establiment de la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya, en la qual també han participat representants de sis museus catalans. La xarxa permet articular polítiques comunes de protecció, difusió, formació i dinamització territorial dels elements del patrimoni cultural continguts en els set museus.
 
La xarxa està encapçalada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya com a museu nacional i l’integren, a més de les diverses seus del MAC (Barcelona, Girona, Empúries, Olèrdola i Ullastret), el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i els sis museus més representatius de la disciplina a Catalunya: el Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), el Museu de Gavà, el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus, el Museu de Badalona i el Museu de la Noguera (Balaguer).
 
El conseller Tresserras ha explicat que la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya pretén “articular al voltant del Museu Arqueològic de Catalunya els sis museus més rellevants que hi ha al territori en aquest àmbit”. El conseller ha destacat que la xarxa permetrà “una garantia de coordinació permanent i una millora de l’assignació dels recursos entre els museus que en formen part”. Entre les actuacions que es duran a terme a través de la xarxa, hi ha “l’intercanvi d’experiències, el suport mutu, la formació i la possibilitat de programes i campanyes de divulgació conjunts”.
 
Els objectius principals en el desplegament de la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya són la millora de la gestió de les col·leccions, la millora dels equipaments i el desplegament de programes de treball conjunt. El conveni estableix que el Museu d’Arqueologia de Catalunya proporcionarà ajuts tècnics i econòmics a la resta de museus.
 
El conseller ha emmarcat la signatura del conveni en el Pla de Museus de Catalunya, presentat per la Generalitat l’any 2008, que preveu “l’articulació dels museus més rellevants del país al voltant del museus capçalera de cada disciplina”. Aquest document estableix que de la seu central dels museus nacionals penjaran les xarxes territorials de caire temàtic, compostes per museus secció i ens patrimonials museïtzats (fàbriques, monuments, jaciments arqueològics i paleontològics, jardins botànics, conjunts i elements d’interès etnològic i industrial, etc.).
 
Per altra banda, el Pla d’Acció Integral per a l’Arqueologia a Catalunya defineix que la Xarxa serà el principal vertebrador museístic en matèria de patrimoni arqueològic, consolidarà aquest patrimoni com a element de dinamització econòmica del territori i coordinarà les accions dels museus pel que fa a la difusió del patrimoni arqueològic.
 
Les actuacions que es duran a terme des de la xarxa es definiran mitjançant una política unitària tot respectant la diversitat de cadascun dels museus que la composen. Les actuacions incidiran en la qualitat dels equipaments, de les pràctiques professionals i de les activitats i serveis; en la documentació i conservació de col·leccions, i en campanyes de difusió, entre d’altres.
 
La signatura del conveni representa una primera fase del desplegament territorial de la xarxa, a la qual s’aniran afegint d’altres museus i jaciments com a centres col·laboradors.
 
 
El patrimoni arqueològic a Catalunya
El conveni destaca que el patrimoni arqueològic forma part del patrimoni cultural català i ha de ser objecte de protecció, conservació, investigació i difusió per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Segons el conveni, constitueixen el patrimoni arqueològic de Catalunya els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica. També l'integren els elements geològics i paleontològics relacionats amb l'ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.
 
El conveni exposa que són moltes les institucions museístiques que conserven i exhibeixen patrimoni arqueològic a Catalunya, però constata que el patrimoni arqueològic museïtzat presenta un desequilibri tant pel que fa a la seva presència en el territori com al discurs expositiu. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació considera que cal potenciar i consolidar els museus registrats que, per la importància dels seus fons, de les exposicions i equipaments i de les seves activitats, millor representen el patrimoni arqueològic a Catalunya.Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem