Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern reforça el seu compromís amb la transparència i el retiment de comptes amb l'aprovació d'un codi ètic per als alts càrrecs de l'Administració


 
  • La iniciativa s’emmarca dins el programa de 51 mesures per a la Regeneració Democràtica i la Transparència proposades pel president Mas després de la celebració de les dues cimeres sobre regeneració democràtica del mes de febrer passat
 
  • Tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat hauran d’acceptar el contingut d’aquest nou Codi ètic així com la publicació de les seves dades retributives en el portal de Transparència de la Generalitat
 
  • Amb aquesta mesura, l’Administració de la Generalitat pretén situar-se al capdavant de les administracions públiques d’Europa i de l’Estat espanyol en matèria de transparència democràtica
 
El Consell Executiu ha aprovat avui un codi de bones pràctiques adreçat a tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. Aquesta mesura es deriva del compromís assumit pel president de la Generalitat, Artur Mas, el mes de febrer passat, durant la celebració de les dues cimeres per a la regeneració democràtica i la transparència.
 
El Codi ètic aprovat avui no pretén substituir la legislació actual en matèria de regulació de les actuacions de l’administració pública sinó que tal i com estableix el preàmbul “formula una declaració de principis amb una finalitat deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts. Els valors que articulen aquest Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania”.
 
Al compromís del president Mas de reforçar les mesures per a la regeneració democràtica de l’Administració de la Generalitat i augmentar la transparència de les institucions i els seus procediments, s’hi afegeix un tercer objectiu que és el de la rendició de comptes per part dels alts càrrecs de l’Administració.
 
Tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat hauran d’acceptar el contingut d’aquest nou Codi ètic així com la publicació de les seves dades retributives en el portal de Transparència de la Generalitat (www.transparencia.gencat.cat).
 
Amb aquesta darrera mesura, l’Administració de la Generalitat pretén situar-se al capdavant de les administracions públiques d’Europa i de l’Estat espanyol en matèria de transparència democràtica.
 
A través del portal de Transparència, els ciutadans no només poden accedir al compliment dels eixos del Pla de Govern sinó a tots aquells indicadors que avaluen i mesuren la gestió pública de l’Administració. A partir d’avui, també està disponible, a través del portal de Transparència, la retribució bruta anual de tots els alts càrrecs de la Generalitat, i de les seves empreses i entitats públiques, així com els complements remunerats per assistència a òrgans col·legiats com ara consells d’administració, consells de govern o consells socials, on també hi participen membres de la societat civil.
 
Balanç de les mesures per a la transparència i la regeneració democràtica
 
En molts pocs mesos, el Govern ha fet diverses actuacions que responen al compromís del president i del seu Executiu per assolir uns elevats nivells d’informació pública, de transparència, i de retiment de comptes.
 
Així, l’acord d’avui ha estat precedit per diverses iniciatives en el marc de la transparència. El 6 de febrer de 2013 el president Mas va convocar la primera Cimera per a la Regeneració democràtica, al Palau de la Generalitat, a la qual hi van assistir Núria de Gispert, presidenta del Parlament; Miguel Angel Gimeno, president del TSJC; Martín Rodriguez, fiscal superior de Catalunya; Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya; Jaume Amat, síndic major de la Sindicatura de Comptes i Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau.
 
Després d’aquesta primera cimera se’n va fer una segona el 22 de febrer, on el president Mas va presentar una proposta amb 51 mesures per a la transparència, la regeneració democràtica i el retiment de comptes que més endavant va portar al Parlament de Catalunya.
 
Cinc mesos després, el Govern va posar en marxa el portal de la Transparència, amb la informació de contractació pública, seguiment del pla de Govern, indicadors de l’acció de Govern i retribucions dels alts càrrecs dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic, responent així al compromís del president Mas.
 
Un compromís del Govern
 
El Govern té un clar compromís per la transparència, la regeneració democràtica i el retiment de comptes. Prova d’això és que, amb l’aprovació avui del Codi ètic, el Govern acompleix els 80 indicadors que marca l’Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) de la Transparency International. A banda d’aquests 80 indicadors de Transparency International, se n’han afegit 64 més, de manera que hi al final hi haurà 144 indicadors del grau de transparència i retiment de comptes del Govern de la Generalitat.
 
Cal dir que els sis gran àmbits d’actuació de les 51 mesures per a la Regeneració Democràtica i la Transparència són la transparència, l’accés a la informació i el bon govern; la contractació pública (administracions i empreses) i reforma de l’administració; els procediments i les delimitacions de la figura de l’imputat a l’Administració de justícia; les mesures de reforçament de la transparència en la gestió dels partits polítics i la potenciació dels organismes de control i la regeneració democràtica.


Cercador

Cercador

Destaquem