Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Creixen els usos TIC avançats per part de les empreses catalanes

Les pimes catalanes estan, en general, per sobre de la mitjana europea en equipament TIC

La darrera enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses (TIC-Empreses 2008-2009) de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), en la qual han participat aproximadament 4.000 empreses catalanes, indica que el nombre d’empreses amb 10 o més assalariats que disposen d’intranet i extranet ha augmentat un 17% i un 70%, respectivament.
 
La mateixa enquesta assenyala que el 49% de les empreses catalanes realitzen gestions electròniques completes amb l’Administració pública a través d’internet, –dos punts per sobre de la mitjana europea–.
 
Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’enquesta, que han estat presentades avui pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch; el gerent d’ACC1Ó, Carles Gómara; i el director general de la Societat de la Informació, Josuè Sallent, a la sala d’actes del Departament de Governació i Administracions Públiques, a Barcelona.
 
EMPRESES DE 10 O MÉS ASSALARIATS
 
Catalunya
2008-2009
Increment respecte de 2007-2008
UE-15
2009
Unitats
 
USOS TIC
 
 
 
 
Personal que utilitza ordinadors almenys una vegada a la setmana
55%
+6%
54%
% personal
Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet almenys una vegada a la setmana
45%
+7%
43%
% personal
Empreses amb teletreballadors*
21%
+11%
-
% empreses
INTERACCIÓ AMB L’ADM. PÚBLICA
 
 
 
 
Empreses que utilitzen Internet per interaccionar amb l’Administració per realitzar gestions electròniques completes
49%
+7%
47%
% empreses amb Internet
Empreses que utilitzen Internet per interaccionar amb l’Administració per presentar una proposta comercial a licitació pública
9%
+50%
12%
% empreses amb Internet
 
Font Catalunya: Idescat i FOBSIC a partir de l’INE
Font UE-15: Eurostat
 (*) Empleat que, de manera regular, treballa fora dels locals de l'empresa -almenys mitja jornada setmanal- i que utilitza xarxes telemàtiques per connectar-se amb els sistemes TIC de l'empresa.
 
 
 
EMPRESES DE 10 O MÉS ASSALARIATS
 
Catalunya
2008-2009
Increment respecte de 2007-2008
UE-15
2009
Unitats
 
EQUIPAMENT TIC
 
 
 
 
Empreses amb ordinador
99%
+1%
97%
% empreses
Empreses amb xarxa d’àrea local (LAN)
87%
+2%
76%
% empreses
Empreses amb xarxa d’àrea local sense fils (LAN sense fils)
35%
+9%
32%
% empreses
Empreses amb intranet
27%
+17%
30%
% empreses
Empreses amb extranet
17%
+70%
19%
% empreses
Empreses amb Internet
98%
+2%
95%
% empreses
TIPUS DE CONNEXIÓ A INTERNET
 
 
 
 
Empreses amb connexió a Internet mitjançant banda ampla
99%
=
92%
% empreses amb Internet
Empreses amb connexió a Internet mitjançant telèfon mòbil
40%
+18%
30%
% empreses amb Internet
 
 
 
Font Catalunya: Idescat i FOBSIC a partir de l’INE
Font UE-15: Eurostat
 
EMPRESES DE MENYS DE 10 ASSALARIATS
 
Catalunya
2008-2009
Increment respecte de 2007-2008
Unitats
USOS TIC
 
 
 
Personal que utilitza ordinadors almenys una vegada a la setmana
62%
+7%
% personal
Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet almenys una vegada a la setmana
53%
+6%
% personal
EQUIPAMENT TIC
 
 
 
Empreses amb ordinador
72%
+7%
% empreses
Empreses amb Internet
63%
+11%
% empreses
Empreses amb correu electrònic
60%
+15%
% empreses
TIPUS DE CONNEXIÓ A INTERNET
 
 
 
Empreses amb connexió a Internet mitjançant banda ampla
96%
+4%
% empreses amb Internet
Empreses amb connexió a Internet mitjançant telèfon mòbil
22%
=
% empreses amb Internet


Cercador

Cercador

Destaquem