Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament d'Ensenyament presenta les competències bàsiques de l'àmbit digital

 

  • Aquest document segueix la línia del desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic i lingüístic (llengua catalana i castellana), que es van publicar el passat mes de gener
  
  • En el treball s’analitzen aspectes com el tractament de la informació, la comunicació interpersonal i el civisme digital, entre d’altres
 
  • Irene Rigau: “Amb aquests materials podem dir perfectament que som capdavanters a Europa, perquè desglossar les competències bàsiques en l’àmbit digital és una novetat important al sistema”

El Departament d’Ensenyament ha presentat les competències bàsiques de l’àmbit digital en el currículum de primària i secundària. L’acte de presentació ha estat presidit per la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i ha comptat amb la participació del catedràtic de pedagogia de la UAB, Jaume Serramona, que n’ha fet la conferència inaugural.
 
El document de desplegament de les competències bàsiques en l’àmbit digital vol promoure un canvi metodològic, i alhora permetre clarificar les competències bàsiques en l’àmbit digital. D’aquesta manera, s’afegeix als treballs de competències en l’àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana) i  matemàtic, que es van presentar el passat mes de gener.
 
La consellera d’Ensenyament ha destacat que “amb aquests materials podem dir perfectament que som capdavanters a Europa, perquè desglossar les competències bàsiques en l’àmbit digital és una novetat important al sistema”.
 
Rigau també ha afegit la importància de l’educació d’infants i joves en aquest àmbit: “Els nostres alumnes han de ser educats de manera formal en el domini de les eines digitals, han de dominar i aprendre bé les tecnologies, sobre les tecnologies i amb les tecnologies”. I ha remarcat que “volem que els joves no pateixin cap escletxa digital, que dominin bé aquest àmbit, que no hi hagi analfabetisme digital sinó el contrari, que puguin potenciar el coneixement de les diferents matèries utilitzant una eina tant transversal com aquesta”. 
 
Rigau ha assegurat que “estem davant d’una nova manera de treballar, i hem de poder incorporar la lectura digital en la recerca de textos, en l’elaboració d’informació i en l’elaboració de l’aplicació. Per exemple, com a novetat d’enguany prop de 200 centres estan aplicant una nova modalitat en la matèria de quart d’ESO d’informàtica entorn l’elaboració d’aplicacions”.
 
L’objectiu del document és millorar l’èxit escolar de l’alumnat i el sistema educatiu, segons els  objectius de la Unió Europea per al 2020. Els docents tindran, amb aquest document, els recursos pedagògics, avaluatius i curriculars que donaran coherència a les competències bàsiques digitals al final de l’etapa de primària i de secundària. El treball permet una integració clara de les competències en el conjunt del currículum. A més, dota també de coherència als propòsits competencials de l’educació primària i els de l’educació secundària.
 
El document estableix, en cada etapa i per a cada àmbit, quina és la gradació de les competències bàsiques digitals que hauria d’assolir l’alumnat. Alhora, determina els continguts clau associats a cada competència i inclou un seguit d’orientacions metodològiques per tal que el professorat les pugui aplicar a l’aula. El treball ha estat elaborat amb la participació de professionals de l’àmbit universitari, professorat de centres públics i privats,  representants de la Inspecció Educativa, i tècnics del Departament d’Ensenyament.
 
El desplegament de les competències, tant a primària com a secundària, es divideixen en quatre blocs, i inclouen aspectes com ara els coneixements dels diferents dispositius digitals, el treball col·laboratiu, l’accés a la informació i posterior transformació en coneixement o la reflexió i la crítica sobre el material que es troba en la xarxa. En aquest sentit, la titular d’Ensenyament ha destacat que no només es tracta la descripció de les eines digitals, sinó que també hi ha un apartat d’hàbits, civisme i identitat digital: “Som conscients que quan parlem de les eines digitals hem de parlar de la responsabilitat del seu ús, de què vol dir avui en dia disposar d’aquestes eines. Cal no només que dominin l’eina, no només alfabetitzar digitalment, també cal que els estudiants aprofundeixin en el civisme i en els hàbits relacionats amb la identitat digital”.
 
La competència digital té un caràcter transversal pel que fa al tractament de la informació i de la comunicació, que fa que es relacioni amb totes les matèries del currículum. Les diferències entre el document de les competències digitals de primària i el de les de secundària se situen d’una banda entorn de l’estructura pròpia de cada etapa i, de l’altra, de les característiques de les diferents edats dels alumnes. És per aquest motiu que s’ha desenvolupat una competència sobre ciutadania que afecta exclusivament el document de secundària.
 
 
 
6 de novembre de 2013Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem