Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Agència Catalana de l'Aigua comença la campanya de vigilància i control de les aigües de bany a Catalunya durant l'estiu d'enguany

 
  • Entre l'1 de juny i el 15 de setembre es faran inspeccions i s'analitzarà la qualitat de l'aigua de 223 platges de 69 municipis del litoral català
 
  • Es mantindrà la mateixa freqüència de mostreig i inspeccions que a l'estiu de l'any passat
 
  • Com a novetat, l’Agència crea una xarxa telemàtica d’informació diària amb els ajuntaments per conèixer l’estat de les platges, la detecció de possibles afectacions i la presència de meduses
 
  • A més, l’Agència participarà, amb la col·laboració dels municipis costaners, en el projecte Jellyrisk, finançat per la UE i dirigit per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), sobre l’anàlisi de la presencia de meduses a la Mediterrània
 

L’Agència Catalana de l’Aigua comença a partir de demà dissabte 1 de juny, i fins el 15 de setembre, el pla de vigilància i control de les aigües de bany de Catalunya, amb el desenvolupament dels programes de prevenció i vigilància de les aigües costaneres i de les zones de bany continentals.
 
Els objectius d’aquest pla es centren en gestionar les aigües de bany, garantint el compliment de la Directiva Europea d’Aigües de Bany (2006/7/CE) en termes de qualitat de les aigües per a ser aptes per al bany, detectar possibles episodis de contaminació i fer un seguiment i control de les proliferacions de fitoplàncton.
 
Així, entre l’1 de juny i el 15 de setembre es controlaran 223 platges de 69 municipis a través de 248 punts de mostreig, distribuïts de la següent manera: 86 a la demarcació litoral de Girona, 81 a Barcelona i 81 a Tarragona.
 
Pel que fa a les zones de bany interior (aigües continentals), continuaran sent les mateixes que l’any passat (12 punts de bany en embassaments i estanys, 5 d’ells a Lleida, 3 a Girona, 3 a Barcelona i un a Tarragona). Aquestes aigües de bany es controlaran entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 
A banda dels mostrejos programats, es duran a terme inspeccions complementàries a les platges quan es detectin afeccions a les aigües de bany motivades per episodis de contaminació de curta durada o en incidents que puguin afectar la qualitat de l’aigua.
 
 
Intercanvi diari d’informació amb els ajuntaments
 
Com a novetat de la campanya d’enguany, l’Agència Catalana de l’Aigua ha creat una xarxa telemàtica d’informació diària de l’estat de les aigües de bany, que farà possible que els  ajuntaments costaners disposin de la informació sobre l’estat de l’aigua i la detecció de possibles anomalies (abocaments, proliferacions de fitoplàncton, etc.), així com també de l’observació de meduses en el litoral.
 
En aquest sentit, cada ajuntament podrà accedir a una aplicació a través de la web de l’Agència on, de manera protocol·litzada, podrà informar de diversos aspectes relacionats amb la seva platja. A partir d’aquí, l’ACA processarà la informació, i enviarà diàriament a cada consistori un informe amb les dades dels qüestionari, el resum de les platges del seu municipi i els resultats de la resta de platges catalanes. Tot això millorarà la coordinació i l’intercanvi de la informació entre municipis i l’Agència Catalana de l’Aigua, i també contribuirà a gestionar de manera més eficient i eficaç qualsevol incidència puntual que es pugui produir.
 
Amb aquesta entesa entre l’ACA i els ajuntaments costaners també es podrà conèixer si hi ha presència de meduses a les platges, col·laborant amb el projecte Jellyrisk, finançat pel programa ENPI de la Unió Europea i gestionat a Catalunya per l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques. A través d’aquest projecte serà possible descarregar-se una aplicació “App” per a telèfon mòbil, o consultar a través de la web per a conèixer l’estat de la presencia de meduses al litoral català i les espècies identificades.


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem