Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Nomenaments

 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
 
Albert Carreras de Odriozola
Secretari general del Departament d’Economia i Coneixement
Nascut a Barcelona l’any 1955.
És llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Durant la darrera legislatura ha ocupat el càrrec de secretari d’Economia i Finances del mateix Departament. Ha estat degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra (2008-2011) i catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques en aquesta mateixa universitat, des de l’any 1991. Abans va exercir de professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Barcelona i a l’Institut Universitari Europeu de Florència. Ha estat membre del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i afiliat a la Barcelona Graduate School of Economics.
Ha estat catedràtic Príncep d’Astúries a la Universitat de Georgetown (2007-2008) i professor de l’Institut Universitari Europeu a Florència (1989-1994). Ha estat professor visitant a la Universitat de Berkeley els anys 1988 i 1990.
Ha dirigit el Departament d’Història i Civilització de l’Institut Universitari Europeu (1991-1992), el Departament d’Economia i Empresa de la UPF (1996-1997) i ha estat vicerector de la Universitat Pompeu Fabra (1997-2001). Ha presidit el comitè organitzador del congrés de l’European Economic Association i de l’Econometric Society European Meeting, celebrat a Barcelona l’agost del 2009. Ha presidit el Consell de Recerca de l’Institut Universitari Europeu i l’European Business History Association (2009-2011).
És autor de més d’un centenar de publicacions acadèmiques, autor o editor d’una dotzena de llibres, i ha dirigit tretze tesis doctorals.
 
Georgina Arderiu i Munill
Secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement
 
Nascuda a Lleida el 1952.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Comercials per la Universitat de Barcelona.
Va ocupar el càrrec de  secretària general d’Economia i Coneixement del Govern de la Generalitat en la darrera legislatura. En l’àmbit de l’administració també ha estat  directora general de Pressupostos i Tresor del Departament d’Economia i Finances i el de subdirectora general de Coordinació de la Secretaria General dels Departaments de Governació i de Justícia.
També ha desenvolupat les funcions assignades a la Direcció General de Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d’Economia i Finances, ha estat col·laboradora del Servei de Fiscalització de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, cap del Servei de l’Ordenació Central de Pagaments i Ingressos de la Direcció General de Pressupostos i Tresor.
Entre 2003 i 2004 va ser assessora de la presidència de la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat. Va ser vocal de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances; del Consell d’Administració de Regs de Catalunya, S.A.; del Patronat de la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers; de la Junta de Finances del Departament d’Economia i Finances; i del Consell Assessor de l’Institut Català de Finances, designada pel Ple del Parlament de Catalunya.
Altres experiències professionals inclouen el Servei d’Estudis Econòmics del Banc Condal i el Departament d’Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
En l’àmbit docent, ha estat professora de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona (Departament d’Economia de l‘Empresa) entre 1974 i 1983.
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
Francesc Xavier Flores Garcia
Director general de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat
Nascut a Barcelona l’any 1968.
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Des del 1994 ha desenvolupat la seva carrera professional al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i al Departament de Territori i Sostenibilitat en diferents llocs de treball a la Direcció General d’Urbanisme, el Programa de Planificació Territorial, la Secretaria de Mobilitat i a la Direcció General de Transports i Mobilitat, de la qual ha estat subdirector general d’Infraestructures des de l’any 2008. Sempre ha treballat en temes associats a la planificació, projecció i execució d’infraestructures i la seva relació amb l’ordenació del territori i l’urbanisme.
Actualment, també és membre de la Comissió d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Col·legi de Camins, membre de la Junta Directiva del RailGrup i professor del postgrau en Smart Mobility de la UPC.
 
 
Ricard Font i Hereu
Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat
Nascut a la Seu d’Urgell l’any 1971.
Advocat, llicenciat en Ciències Jurídiques per la Universitat de Girona (1997); màster en Gestió i Administració de Societats i Cooperatives realitzat a la Universitat de Girona (1999); màster en Dret del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient, realitzat a la Universitat Pompeu Fabra (2004); postgrau en Direcció Urbanística, Universitat Autònoma de Barcelona (2001); i postgrau en Dret Urbanístic, per la Universitat Pompeu Fabra (2002).
Ricard Font ha treballat a l’Administració de la Generalitat com a cap del Gabinet del Conseller de Política Territorial d’Obres Públiques a la demarcació de Girona (1998-1999) i cap del Gabinet del Conseller a Girona i cap de Relacions Institucionals de Política Territorial i Obres Públiques 1999-2001. Ha estat director general de Transports i Mobilitat entre l’any 2011 i 2013. Dins del mateix àmbit, ha estat membre de la Comissió d’Urbanisme de Girona.  
Pere Padrosa Pierre
Director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat
Nascut a Figueres l’any 1965
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster PADE (Programa d’Alta Direcció d’Empreses) per IESE
Des de l’any 1989 ha ocupat diversos càrrecs executius al Grup Padrosa, grup d’empreses dedicat al transport internacional per carretera, les grues de gran tonatge i els serveis logístics, del qual ha estat president des de 2005 fins ara.
Ha estat president d’ASTIC (Associació d’Empreses del Transport Internacional per Carretera) des de 2002 i vicepresident d’IRU (International Road Union), des de 2003. Així mateix, ha estat membre de la Junta directiva de la CEOE entre 2008 i 2010 i president de la Federació de Transport i Logística i de la Confederació de Transport per Carretera fins al 2012, entre altres.
 
Damià Calvet i Valera
Director de l’Institut Català del Sòl
 
Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1968.
Graduat en Enginyeria d’edificació per La Salle (2010). Postgrau en Direcció immobiliària per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació de promotors i constructors d’edificis (2000). Diplomat de Relacions institucionals i Màrqueting Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (1994).
Va ser director general d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2001 fins al 2004, cap del Gabinet del Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, entre 1997 i 2001.
Ha estat docent del Programa de Màster de Project Management en Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya, i va ser responsable de Relacions Institucionals de la Universitat de les Nacions Unides (United Nations University, UNU) a Barcelona, entre els anys 1992 i 1995.
Ha estat vocal de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, vicepresident de l’Associació de promotors immobiliaris de Balears (PROINBA), membre del Consell d’administració de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), empresa pública de promoció d’habitatges del Govern de les Illes Balears, i soci fundador de l’editorial “Dèria editors, SL”. Ha estat delegat a les Illes Balears del Grup Immobiliari Vertix i gestor urbanístic del Banc de Sabadell a les Illes Balears.
Ha estat secretari de Territori i Mobilitat entre 2011 i 2013.
 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
 
Joan Mateo Andrés
Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament
 
Nascut a Barcelona l’any 1947
Des de febrer de 2011, Mateo és president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d'Ensenyament.
Catedràtic de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, en l’especialitat Medició i Avaluació Educativa, de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, en Psicologia i doctor en Pedagogia, totes tres formacions desenvolupades a la Universitat de Barcelona.
La relació de Joan Mateo amb el món de l’educació és extensa. Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia de la UB entre els anys 2004 i 2009, cap del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB (1993-1999), director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB (1999-2004) i director del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària de la UB (2004-2009).
Mateo també ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya. Destaca en el seu extens currículum les nombroses publicacions en què ha participat. Joan Mateo ha dirigit 15 tesis i és autor de més de 60 articles i 10 llibres, la majoria dels quals dedicats a la metodologia de la recerca i a la medició i avaluació educativa.
Entre els títols publicats pel nou secretari de Polítiques Educatives destaquen Medición y Evaluación educativa (2008), Evaluación de Competencias en A. Bolivar “Competencias Básicas” (2010), La nueva naturaleza del aprendizaje y la evaluación en el contexto del desarrollo competencial. Retos europeos en la Educación del siglo XXI (2011) i Evaluation tools within the European Higher Education Area (EHEA). An assessment guide for evaluating the competences of the Final Year Project in Social Sciences (2012).
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Ester Franquesa i Bonet
Directora general de Política Lingüística
 
Nascuda a Badalona l’any 1961.
És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Compta amb el Diploma d’Estudis Avançats en Comunicació i Humanitats per la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Fins ara ha estat cap del Servei del Foment de l’Ús del Català, organisme adscrit a la Subdirecció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.
Prèviament, havia estat directora de l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull (2002-2004); directora i gerent del Consorci Centre de Terminologia TERMCAT (1997-2002).
També ha exercit de professora de llengua catalana i de llenguatge administratiu a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i a l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, entre d’altres.
En l’àmbit de la docència universitària, ha impartit cursos de terminologia a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra, a l’Autònoma de Barcelona, a la Universitat de València i a la Universitat de les Illes Balears, entre d’altres.
És membre del Grup Emergent de Recerca en Estratègia i Creativitat publicitària de la Facultat de Comunicació Blanquerna i de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’Institut d’Estudis Catalans, entre altres organismes.
Ha publicat diverses obres en el camp de la terminologia, entre les quals destaquen La terminologia. Un mirall del món; Els llenguatges d’especialitat a les humanitats (1997); Nou diccionari de neologismes (2001).
Va rebre el Premi de nous estudis de sociolingüística Lupa d’Or, edició de 2010, de la Societat Catalana de Sociolingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, per l’obra Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un territori. Textos de Josep M. Puig Salellas (2009).
 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
 
Xavier Martorell i Villalobos
Director general de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia
 
Nascut l’any 1963.
Xavier Martorell és Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i va realitzar un curs de Doctorat de Policia del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Martorell té un Màster en Criminologia i Dret Penal per la Universitat Autònoma de Barcelona, va realitzar el curs d’Alta Direcció en administracions públiques d’ESADE i el PADE (Programa d’Alta Direcció d’Empreses) de l’IESE.
Durant la darrera legislatura ha estat director general d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència. Des del febrer de 2008 al 2011 va ser director de Seguretat Corporativa del FC Barcelona i, des de 2007 i fins 2010, fou regidor de Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Del 1996 al 2004 va ser director general dels Mossos d’Esquadra. Des del 2004 fins al 2008 va ser soci i directiu d’una empresa de seguretat privada. Ha assessorat en temes de seguretat al Govern de diferents estats de Mèxic i ha estat, també, assessor de l’alcalde de Buenos Aires en el procés de creació de la seva policia.
Anteriorment, Martorell ha exercit com a advocat en un despatx propi, i des del 1992 al 1993, va ser assessor del Grup de CiU a la Diputació de Barcelona. Del 1994 al 1995 va ser cap del Gabinet del Conseller de Governació.
En l’àmbit docent, Xavier Martorell ha donat classes a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, així com a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha estat ponent en diversos seminaris internacionals de l’Amèrica Llatina en matèria de reestructuració, avaluació i millora dels serveis policials.
 
 
 
Elisabet Abad i Giralt
Directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
 
Nascuda a Esplugues de Llobregat l’any 1962.
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Compta amb el Certificat de suficiència investigadora, corresponent a l’Àrea de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona. També té un Mestratge en Dret de Catalunya (UB, EPC i Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya).
És diplomada en Funció Gerencial a les Administracions Públiques  (ESADE) i  en Política i Govern (UPF-UAB-ESADE). També té un diploma en lideratge i Innovació a les Administracions Públiques (ESADE-EAPC), i un diploma i postgrau en e-Govern (UPF).
Ha estat cap de Secció i Servei de Formació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. També ha estat subdirectora general de l’Escola de Policia de Catalunya del Departament d’Interior,  cap de Gabinet del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i subdirectora general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
En la IX Legislatura, ha estat diputada al Parlament de Catalunya per CiU, membre de la Comissió d’Interior, de Justícia, Relacions Exteriors, de l’intergrup de la Bicicleta i portaveu a la Comissió de Cooperació i Solidaritat.


Cercador

Cercador

Destaquem