Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Conseller Recoder: "Els peatges a l'ombra ens costaran 107 milions d'euros el 2013"

  • Els itineraris amb peatge a l’ombra tenen un cost als pressupostos de la Generalitat que pot arribar a 9,6 euros per desplaçament per vehicle
 
  • Les carreteres finançades amb aquests sistema representaran una despesa de 6.654 milions d’euros fins l’any 2040
 
  • El desdoblament de l’Eix Transversal es posarà en servei el 4 de gener de 2013 després tres anys i mig d’obres

El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Lluís Recoder, ha explicat avui que l’entrada en funcionament del desdoblament de l’Eix Transversal elevarà fins a 107 milions d’euros els fons destinats a pagar peatges a l’ombra durant el 2013. En una visita al Centre de Control de Carreteres a Vic, Recoder ha anunciat que el desdoblament es posarà en servei el 4 de gener.
 
Com ja ha fet en diverses ocasions al llarg de la legislatura, el conseller ha alertat de les conseqüències per a les finances públiques que té haver utilitzat el sistema de peatge a l’ombra per finançar els grans eixos viaris del país en el període 2003-2010. “Aquest mètode no és dolent per si sol, però l’abús que se n’ha fet comporta que els pressupostos d’inversions en carreteres per als pròxims anys estiguin molt condicionats”, ha indicat Recoder. “Cal que tothom prengui consciència del fet que el govern ha de pagar les concessionàries cada vegada que un vehicle circula per aquest tipus de via”, ha reivindicat Recoder.
 
 
El cost dels desplaçaments
 
El conseller ha descrit un seguit d’itineraris per la geografia catalana que comporten, per exemple, que el Govern aboni fins a 9,6 euros per un desplaçament d’un turisme entre Cervera i Platja d’Aro. O en el cas de l’Eix Transversal, el seu recorregut sencer, entre Caldes de Malavella i Cervera, suposa el pagament de 9,1 euros en el cas dels turismes i de fins a 12,7 euros per als camions.
El cost d’alguns dels desplaçaments utilitzant els eixos amb peatge a l’ombra són els següents:
 
Cost trajecte 2013 (Euros. IVA no inclòs)
Origen
Destí
Lleugers
Pesants
vies Itinerari
 
 
 
 
 
Recorreguts complets
 
 
 
Origen
Destí
Lleugers
Pesants
vies Itinerari
St. Fruitós
Berga
2,543
3,560
C16
Maçanet
Platja d'Aro
0,528
0,738
C35
Reus
Alcover
0,402
0,562
C14
Centelles
Ripoll
1,652
2,313
C17
Vilanova
Manresa
5,038
7,053
C15
Cervera
Caldes Malavella
9,106
12,749
C25
 
 
 
 
 
Recorreguts parcials o combinats
 
 
 
Origen
Destí
Lleugers
Pesants
vies Itinerari
Platja d'Aro
Ripoll
7,069
9,897
C35 - C25 - C17
Platja d'Aro
Manresa
6,171
8,639
C35 - C25
Platja d'Aro
Berga
8,714
12,199
C-35 - C25 - C16
Platja d'Aro
Cervera
9,634
13,487
C-35 - C25
Platja d'Aro
Igualada
7,881
11,033
C-35 - C25 - C15
Caldes Malavella
Ripoll
4,392
6,149
C-25 - C17
Caldes Malavella
Manresa
5,643
7,901
C-25
Caldes Malavella
Berga
8,186
11,461
C-25 - C16
Caldes Malavella
Igualada
7,353
10,294
C-25 - C15
Vic
Ripoll
1,133
1,586
C-17
Vic
Manresa
2,384
3,338
C25
Vic
Berga
4,927
6,898
C25 - C16
Vic
Cervera
5,847
8,186
C-25
Vic
Igualada
4,094
5,732
C-25 - C-15
Vic
Vilafranca
6,073
8,502
C-25 - C-15
Vic
Vilanova
8,297
11,616
C-25 - C-15
Berga
Cervera
6,006
8,408
C-16 - C25
Berga
Igualada
4,253
5,954
C-16 - C25 - C15
Berga
Vilafranca
6,231
8,724
C-16 - C25 - C15
Berga
Vilanova
7,581
10,613
C-16 - C25 - C15
Manresa
Cervera
3,463
4,848
C-25
Manresa
Igualada
1,710
2,394
C-15
Manresa
Vilafranca
3,688
5,164
C-15
Igualada
Vilafranca
1,979
2,770
C-15
Igualada
Vilanova
3,328
4,660
C-15
Igualada
Ripoll
5,227
7,318
C-15 - C-25 - C-17
Ripoll
Vilafranca
7,206
10,088
C-15 - C-25 - C-17
Ripoll
Vilanova
8,555
11,977
C-15 - C-25 - C-17
 
El conseller ha fet balanç dels sis grans eixos que s’han construït en els darrers deu anys amb peatge a l’ombra. “El peatge a l'ombra ha permès disposar d'obres que no s'haguessin pogut pagar d'altra manera i també permet estalviar costos de manteniment que van a càrrec de la concessionària , però cal que tothom tingui clar que això no és gratuït”, ha explicat Recoder. En aquest sentit, la construcció del Reus-Alcover, el Vic-Ripoll, el Maçanet-Platja d’Aro, l’Eix Diagonal, l’Eix del Llobregat i l’Eix Transversal hagués costat 1.772,2 milions si s’haguessin finançat amb pressupostos en el moment de la seva execució. En canvi, d'aquí al 2040, any en què acabarà la concessió de l’Eix Transversal, el govern haurà fet front a 6.654 milions en concepte de cànon d'ús per finançar el manteniment, les reposicions, el personal, el cost financer de l'obra, el benefici de la concessionària i els impostos.
 
PEATGES A L'OMBRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peatges a l'ombra
Cost d'obra (*)
Cost màxim finançament (*)
 finançament(*)
Import pagat (**)
(a 31/12/2012)
Any finalització
 
Eix viari Reus - Alcover (C-14)
57,70
206,21
19,82
2007-2038
Eix viari Centelles -Vic -Ripoll (C-17)
280,30
988,73
60,57
2008-2039
Eix viari Maçanet Selva - Platja d'Aro
66,40
287,67
23,00
2008-2038
Eix viari Vilanova i la Geltrú -Vilafranca Penedès - Igualada (Eix Diagonal)
380,10
1.399,60
25,31
2012-2041
Eix viari Sant Fruitós de Bages - Berga (C-16)
266,30
1.172,57
105,42
2006-2038
Eix transversal (C-25)
721,40
2.600,13
156,47
2008-2040
TOTAL
             1.772,20  
          6.654,91  
                        390,60  
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) IVA 16% inclòs
 
 
 
 
 
(**) Previsió d'acord amb real fins setembre 2012 i estimat de setembre a desembre 2012
 
 
 
 
Només inclou retribució variable i subvencions (IVA inclòs). No inclou pagaments pressupostaris reequilibris.
 
 
 
“Ens trobem davant d’una situació pressupostàriament complicada. Per això és bo que tots els ciutadans coneguin quins compromisos tenen les administracions i perquè serveixen aquests compromisos”, ha reblat Recoder.
 
El fons de rescat de peatges, una solució
 
El conseller també ha volgut posar sobre la taula possibles solucions que permetin a la Generalitat fer front a aquestes despeses en els pròxims anys. “Tenim una solució que des del nostre punt de vista és òptima, que és la creació del fons de rescat de peatges. Es tractaria que els beneficis dels impostos que generen les concessions de peatges explícits es quedessin a Catalunya i servissin per pagar els peatges a l’ombra”, ha explicat.
 
Cal recordar que el mes de maig passat el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la proposta de creació del Fons de Rescat de peatges perquè l’Estat cedeixi l’IVA i l’impost de societats que recapta de les concessions catalanes (AP-7, AP-2, C-32, C-16, Túnels de Vallvidrera i Túnel del Cadí) a la Generalitat. Aquest fons suposaria la gestió anual de més de 300 milions d’euros que es podrien dedicar a aplicar a polítiques de bonificacions als peatges explícits, al finançament dels peatges a l’ombra o a finançar transport públic.
 
Estimació ingressos Hisenda Pública generats per les concessionàries de peatge explícit a Catalunya
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades exercici fiscal 2011
(milers d'euros)
 
 
 
 
 
 
 
  Ingressos peatge
IVA (18%)
BAI (3)
IS (30%) (4)
Total (IVA+IS)
 
Tabasa
33.099
5.958
16.288
4.886
10.844
 
Cadí
23.135
4.164
2.708
813
4.977
 
Autema
54.050
9.729
47.535
14.261
23.990
 
Aucat
87.836
15.811
46.025
13.808
29.618
 
Invicat
91.313
16.436
47.600
14.280
30.716
 
Acesa (1)
407.963
73.433
379.405
113.822
187.255
 
Aumar (2)
47.573
8.563
23.263
6.979
15.542
 
 
744.969
134.094
562.825
168.848
302.942
 
 
 
 
 
 
 
 
Titularitat de la Generalitat
289.433
52.098
160.157
48.047
100.145
 
Titularitat de l'Estat
455.536
81.996
402.669
120.801
202.797
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Només els ingressos generats en territori català (79,6%). BAI estimat amb el mateix percentatge que els ingressos.
 
(2) Estimació dels ingressos i BAI generats a Catalunya d'acord amb la proporció de km (18,5%)
 
 
(3) Benefici abans d'impostos
 
 
 
 
 
(4) Impost de societats teòric sense considerar eventuals bonificacions o compensacions de la base imposable
 
                     
 
L’Eix Transversal, el 4 de gener
 
D’altra banda, el conseller Recoder ha anunciat que el desdoblament de l’Eix Transversal es posarà en servei el pròxim 4 de gener. “Aquests darrers dies s’estan acabant d’instal·lar els darrers elements de senyalització i seguretat que permetran que la concessionària ens entregui l’obra sencera el dia 4”, ha explicat el conseller. Durant aquesta setmana han quedat oberts dos carrils en els trams on hi ha tres carrils en una mateixa direcció, fet que facilita els avançaments als vehicles pesants.


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem