Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Homenatge als Mossos d'Esquadra de l'Àrea TEDAX-NRBQ per 30 anys de compromís i servei públic

· Commemoració del seu 30è aniversari amb unes jornades de portes obertes que tenen lloc els dies 28, 29 i 30 de novembre al Complex Central de Sabadell

L’Àrea TEDAX-NRBQ de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra celebra enguany el 30è aniversari de la seva creació amb tres jornades de portes obertes a les seves instal·lacions del Complex Central de Sabadell. Tenen lloc els dies 28, 29 i 30 de novembre i hi estan convidats tots els membres del cos de Mossos d’Esquadra i les seves famílies, així com altres cossos policials.
 
Aquesta especialitat és la més antiga del cos de Mossos d’Esquadra. La integren professionals encarregats de la desactivació i/o neutralització d’artefactes explosius i/o incendiaris d’origen civil, militar, industrial, casolà i mixte amb agents NRBQ (nuclear, radiològic, biològic i químic). Aproximadament el 80% dels serveis que realitzen són planificats, majoritàriament per localitzar i desactivar bombes de la Guerra Civil, i el 20% restant són serveis a requeriment per artefactes improvisats. De gener a setembre de 2011, els TEDAX- NRBQ han desactivat 423 artefactes explosius reglamentaris i 3 objectes explosius improvisats.
 
En concret, els serveis que realitzen els TEDAX-NRBQ són:
· Recerques preventives: recerca de possibles artefactes en esdeveniments o concentracions de caràcter social, polític o altres.
· Neutralització d’artefactes: destrucció o desbaratament d’artefactes explosius de diversa procedència (Guerra Civil, banda terrorista o delinqüència comú).
· Inspecció de paquets i similars: revisió de paquets, cartes i similars per mitjans electrònics o altres, per tal de determinar si contenen artefactes explosius o agents NRBQ.
· Inspecció de vehicles: revisió de vehicles per mitjans electrònics o altres, per tal de determinar si contenen artefactes explosius o agents NRBQ.
· Dispositius esportius o especials: presència permanent durant actes esportius o especials (partits de futbol, visita d’autoritats, com caps d’Estat, el Papa, entre altres).
· Amenaces de bomba: actuacions en incidències d’amenaces de col·locació d’una bomba.
· NRBQ: accions en fets delictius, on estiguin implicats agents nuclears, radiològics, biològics o químics.
· Altres: qualsevol servei que no estigui inclòs en apartats anteriors, com la recollida i destrucció de pirotècnia i bengales.
 
Actualment integren l’àrea una seixantena de membres, entre els quals dues dones. Aquest personal es troba distribuït territorialment, amb efectius al Servei Central de Desactivació d’Explosius de Catalunya (SCDEC) ubicat al Complex Central, a l’aeroport del Prat i a Barcelona, Girona, Lleida i Salou. Aquesta desconcentració permet donar resposta als riscos d’artefactes explosius així com esdeveniments NRBQ de manera ràpida i eficaç a tot el territori català.
 
Els primers integrants de l’àrea van ser vuit mossos d’esquadra que es van formar a Madrid amb el Cos Nacional de Policia entre els anys 1980 i 1982, després que el llavors president de la Generalitat, Josep Tarradellas, ho sol·licités al Ministeri de l’Interior. En aquestes tres dècades, la feina ha canviat molt, fent-se cada cop més tècnica i on és imprescindible l’ús d’equips d’intervenció específics per fer front als diferents escenaris possibles.
 
En aquest període, els TEDAX han hagut d’enfrontar-se a múltiples situacions de risc en què perillava la seva integritat física, produint-se tres accidents amb lesionats de diversa consideració. No s’ha hagut de lamentar la mort de cap mosso. Entre els serveis destacats, els TEDAX han treballat en l’atemptat dels GRAPO a la Conselleria d’Obres Públiques de la Generalitat l’any 1992 o en els atemptats d’ETA al Govern Militar de Barcelona, amb llançament de granades, al Govern Militar de Girona, on va quedar inutilitzat un robot de desactivació remota durant les tasques de desactivació, i a Roses, on va perdre la vida el mosso Santos Santamaria. També han participat en els dispositius de seguretat amb motiu de la celebració de diversos esdeveniments en territori català, com els Jocs Olímpics de Barcelona de l’any 1992, el Fòrum de les Cultures de l’any 2004, la visita de membres de la Casa Reial o la recent del Papa Benedicto XXVI a Barcelona l’any 2010. També en la celebració d’actes esportius com la Final de la Champions al Camp Nou l’any 1999, diverses edicions de la Volta Ciclista a Espanya i el Tour de França, el Campionat d’Snowboard a la Molina i el Campionat Europeu d’Atletisme a Barcelona de l’estiu de 2010.
 
La presència del terrorisme islàmic ha suposat nous reptes. D’altra banda, el fàcil i ràpid accés a les noves tecnologies i a la informació a través d’Internet ha propiciat que qualsevol persona pugui elaborar un artefacte i fer-lo explotar. Ara els riscos són més grans i demanen dels TEDAX una formació contínua, amb coneixements actualitzats dels darrers avenços tecnològics per tal d’anar per davant dels criminals.
 
A partir de l’any 1991 el grup va experimentar un canvi estructural en profunditat amb la incorporació de més tècnics i la compra de 2 robots per garantir la seguretat dels Jocs Olímpics de Barcelona. Posteriorment es va adquirir un tercer robot portàtil per poder arribar a llocs de difícil accés (interior d’edificis, passadissos i llocs estrets). També es va adquirir material divers, com canons, escuts, peres i vestits de protecció, inspector i processador i vehicles per transportar tot aquest material. Així, el grup abandonava definitivament el model antic d’exposició personal i optava pel nou procediment operatiu de treball a distància que ja utilitzaven els especialistes d’altres cossos policials.
 
Actualment l’Àrea compta amb els següents models de robots: un RMI10, un RMI9 i quatre AUNAV. Aquests instruments faciliten la feina i disminueixen els riscos que podrien córrer innecessàriament els especialistes. Pel que fa a la uniformitat, a banda de la vestimenta operativa ordinària, existeixen vuit uniformes operatius EOD, proteccions metàl·liques, escuts, cascos i diversos equips de protecció química de nivell 1 i de nivell 3. Aquesta Àrea acostuma a utilitzar material tècnic molt especialitzat com ara aparells portàtils de radiografia, detectors de metalls, equips de visió nocturna i aparells de contramesures electròniques.
 
Guerra Civil i agents NRBQ
Un treball de fons constant és la localització i desactivació d’artefactes explosius de la Guerra Civil. Els responsables calculen que es necessitaran més de 20 anys d’intervenció dels seus especialistes per netejar tot el territori català de bombes d’aquest conflicte bèl·lic. L’Àrea en recull de mitjana un miler l’any, aproximadament, sobre tot a Terres de l’Ebre i la franja de Ponent, essent la relació dels darrers anys la següent:
2006      832 artefactes          
2007      524 artefactes                                 
2008      1474 artefactes        
2009      1950 artefactes        
2010     

(de gener a setembre)

 
1220 artefactes

 

2011    423 artefactes
 
Des del 2006, els TEDAX han incorporat a les seves tasques habituals l’amenaça NRBQ (nuclear, radiològica, biològica i química). Aquesta unitat té un caràcter eminentment terrorista. Es va crear per prevenir i intervenir en incidents on es prevegi l’ús d’agents NRBQ, emmarcats sempre en la lluita contra el crim. Els policies també presten la seva col·laboració en altres esdeveniments que estiguin
 
fora de l’àmbit delictiu i que tinguin característiques excepcionals, com accidents amb múltiples víctimes, entre d’altres. Actualment, el 66% dels membres de l’Àrea han rebut ja formació altament especialitzada en tècniques NRBQ.
L’actualització constant de coneixements i l’intercanvi d’informació amb més especialistes en desactivació d’explosius i agents NRBQ d’altres cossos policials és molt important. Des de l’any 2005, la formació dels mossos es realitza a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). El curs té una càrrega docent de 1.400 hores a l’ISPC més 600 hores de pràctiques a les unitats operatives. Les matèries bàsiques del curs són electricitat i electrònica, química i explosius, investigació i anàlisi dels focus de l’explosiu, procediments operatius i aspectes legals, artificis i armes de guerra, materials i vehicles de desactivació remota, defensa NRBQ i pràctica de camp i reals.
 
L’exigència demanada als alumnes és molt alta, com ho demostra que el 50% dels mossos que van fer el curs 2010-2011 no van superar-lo i no van poder ingressar a l’Àrea. Aquest percentatge va ser del 28,5% en el curs 2008-09 i del 25% en el curs 2004-05, per posar dos exemples més.
 
 
 
Àrea de Comunicació,
Barcelona, 29 de novembre de 2011


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem