Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova la modificació i el text refós dels estatuts del CESCA

  • El Centre de Supercomputació passa a denominar-se Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya

 
El Govern ha aprovat avui la modificació i el text refós dels estatuts del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), que passa a denominar-se Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya. El Consell de Govern del CESCA havia aprovat prèviament els canvis en els estatuts i ara, per A  una major seguretat jurídica, el Govern ha acordat aprovar-ne el text refós.
 
A banda del canvi de denominació, entre les principals novetats dels nous estatuts destaca la redefinició de l’objectiu fonamental del CESCA, que s’encarregarà de gestionar infraestructures basades en les tecnologies de la informació i la comunicació (e-infraestructures) per donar servei a la universitat i a la recerca. Una altra novetat és la declaració del CESCA com a mitjà propi i instrumental de les entitats consorciades, cosa que facilitarà la prestació de serveis a les institucions que en formen part, ja que els contractes es podran formalitzar mitjançant encàrrecs.
 
La nova redacció dels estatuts també recull els canvis de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, que anteriorment s’anomenava Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i que forma part del CESCA. Aquesta iniciativa permet impulsar la cooperació i LA coordinació entre les universitats per millorar la gestió dels serveis que comparteixen, a partir d’una nova política de serveis comuns que eviti duplicitats o limitacions. Són plantejaments que han de permetre fer més eficients la gestió global dels recursos que el Govern de la Generalitat dedica al sistema universitari català.
 
El CESCA és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana de Suport a la Recerca, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i el Consell Superior d’Investigacions Científiques.
 
 
 


Cercador

Cercador

Destaquem