Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament de Salut dóna suport al projecte ALICE RAP per redefinir el concepte d'addicció i proposar noves polítiques europees

ALICE RAP és un nou projecte multidisciplinari que vol ajudar als polítics europeus a repensar i reformar accions per reduir l’enorme despesa humana i econòmica provocada per les addiccions. Amb un cost de 10 milions d'euros i co-finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea, el projecte està coordinat per un equip de l’Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Durant els propers cinc anys, el projecte ‘Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project’ (ALICE RAP) ajuntarà els esforços de més de 100 científics de 67 institucions i 25 països en una anàlisi basada en l’evidència per possibilitar la presa de decisions polítiques de forma informada.

ALICE RAP té com a objectiu examinar i analitzar críticament la recerca actual, que es troba fragmentada, i enfortir l'evidència científica per dotar d’informació fiable a una nova plataforma de debat públic i polític sobre les addiccions. El projecte es va iniciar el 1 d’abril, i la reunió de kick-off que escenifica el tret de sortida es celebra al Cosmo Caixa de Barcelona entre el ​​23 i el 27 de maig.
 
 
Enfocament del projecte

ALICE RAP persegueix redefinir el concepte d'addicció i redissenyar les polítiques europees basant-se en evidències científiques objectives. Les polítiques que regeixen les substàncies addictives i les conductes han d’equilibrar les llibertats individuals i les responsabilitats socials, tenint en compte aspectes socials, econòmics i ètics. Però l'evidència científica demostra que la classificació i la legalitat de les substàncies addictives poques vegades està relacionada amb el dany que aquestes causen a les persones i la societat.
 
ALICE RAP treballarà per canviar aquesta situació analitzant les possibles conseqüències econòmiques, de salut, i socials de nous enfocaments per governar i administrar l'addicció. S’empraran metodologies prospectives i grups d'experts per identificar les polítiques nacionals i europees més eficients.

Àrees d'interès

El projecte està dividit en set àrees, que constitueixen una estratègia integrada de recerca multidisciplinària:
 
  • L’Àrea 1 farà un estudi històric de l'addicció a través del temps, una anàlisi de les opinions dels implicats, tant públics com privats, i analitzarà la seva imatge des de punts de vista professionals i de la ciutadania.
  • L’Àrea 2 estudia com es classifiquen i defineixen les addiccions, emmarcant-les en els seus vessants de salut, societat i impacte econòmic.
  • L’Àrea 3 farà una anàlisi dels aspectes socials, econòmics i biològics per comprendre millor la iniciació i la transició cap al consum problemàtic i dins i fora de la dependència.
  • L’ Àrea 4 analitza els negocis que envolten l'addicció analitzant els ingressos, els beneficis i els participants en el seu comerç legal i il·legal, l'impacte dels proveïdors sobre el comportament dels consumidors i l'ús de substàncies addictives, i les xarxes que influeixen en les respostes polítiques.
  • L’Àrea 5 descriurà les visions i cinètiques que determinen com les societats integren diferents estils de vida, i farà un balanç de les pràctiques per governar addiccions establertes i emergents. Aquesta àrea també considera escenaris futurs d’addiccions.
  • L’Àrea 6 analitza als joves com a clients potencials, tenint en compte el paper de les noves tecnologies en la promoció i la mitigació del consum. Estudia les interrelacions entre cultura i biologia i identifica les característiques que faciliten la recuperació i ajuden als joves a reduir l'ús de substàncies addictives.
  • L’Àrea 7 supervisa la gestió de tot el programa, i promou les sinèrgies i les interaccions entre els socis del projecte, amb la idea que els problemes sanitaris i socials no poden superar-se amb esforços individuals.
 
A més, dos grups de consulta especialitzats faran aportacions al projecte:
 
  • El grup assessor de mitjans de comunicació analitza i fa aportacions sobre les fonts d’informació pública. Els resultats generats pel projecte estaran disponibles puntualment a través de blocs i llocs web, proporcionant espais per a la participació pública contínua.
  • El grup de científics reuneix a representants de renom internacional per integrar el projecte en un context global, donant una visió àmplia de les addiccions. Aquest grup aportarà experiències d’altres iniciatives relacionades, sobre les tendències socials i les polítiques que s’estan duent a terme fóra d'Europa.
 
 


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem