Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El president Mas visita l'escola Tàber de Barcelona, que integra alumnes amb discapacitat auditiva

  • El centre, d'educació infantil i primària, segueix la modalitat oral, que permet als nens sords sentir, entendre i parlar com la resta dels seus companys
El president de la Generalitat parlant amb un nen, durant la visita a l'escola Tàber

El president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat de la seva esposa, Helena Rakosnik, ha visitat avui l’escola Tàber, de Barcelona, un centre públic d’educació infantil i primària que integra nens amb discapacitat auditiva seguint la modalitat oral, és a dir, basada en el desenvolupament de l’audició i el llenguatge, de manera que els alumnes puguin sentir, entendre i parlar i seguir una escolaritat de manera autònoma, com la resta dels seus companys. A la visita també hi ha assistit el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries.
 
El president i la seva esposa han estat rebuts per la directora de l’escola Tàber, Maite Roca, que els ha informat sobre el mètode de treball del centre. L’escola té un total de 439 alumnes d’educació infantil i primària, 16 dels quals tenen discapacitats auditives importants.
 
Durant la visita, el president Mas i la seva esposa han assistit a una classe de llengua en què participaven, indistintament, nens oients amb algun company sord. A continuació, han presenciat una classe de logopèdia amb onze alumnes, la majoria dels quals amb sordesa profunda.
 
Els avenços tecnològics (audiòfons i implants coclears), juntament amb l’atenció logopèdica continuada i coordinada amb el treball dels tutors de l’aula, permeten actualment que alumnes sords profunds escoltin i parlin.
 
Tàber és una escola ordinària de modalitat oral que treballa en col·laboració amb el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Catalunya (CREDAC) Pere Barnils, un servei educatiu públic del Departament d’Ensenyament que ofereix atenció logopèdica individualitzada als alumnes sords, alhora que facilita la tasca de l’escola per tal que s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb greus trastorns del llenguatge. El CREDAC està format per logopedes itinerants, psicopedagogs i audioprotetistes que treballen en estreta relació amb els professionals dels centres.
 
A Catalunya hi ha actualment 10 serveis educatius especialitzats CREDA, que atenen al voltant de 3.500 alumnes amb discapacitats auditives o trastorns del llenguatge. A la ciutat de Barcelona hi ha, a més de Tàber, 19 escoles públiques més d’agrupament de sords en modalitat oral.
  
L’equip directiu de l’escola Tàber considera que la incorporació de l’alumnat sord a l’escola ordinària suposa un valor afegit d’enriquiment i de respecte a les diferències i a les possibilitats de tot l’alumnat, objectiu clau en el projecte d’escola inclusiva.
 Cercador

Cercador

Destaquem