Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

video L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 17,2% el 2012 (06.02.13)

L'any 2012, l'índex d'incidència de sinistralitat laboral (*) ?nombre d'accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social? a Catalunya es va reduir en un 17,2% respecte al 2011 i d'aquesta manera es manté la tendència a la baixa de tots els accidents de treball. En aquest període s'han reduït tots els índex d'incidència tant dels accidents lleus, que va baixar respecte l'any anterior un 17,22%; com en la incidència d'accidents laborals greus, que es va reduir en un 13,50%; i en els mortals, que va baixar un 10,64%. El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, ha destacat que les dades són positives però "com autoritat laboral, qualsevol dany a la salut o accident que es produeixi, sigui mortal, greu o lleu, s'ha de corregir". En aquest sentit, Bonastre ha explicat que "la prevenció és un procés de millora contínua de les organitzacions i també de la col·laboració dels treballadors i està donant el seu fruit gràcies, en part, a l'Estratègia Catalana de Seguretat Laboral". Bonastre ha avançat que "a partir d'aquest any es començarà a treballar amb els agents socials en la renovació de l'Estratègia 2012 ? 2015 en el si del Consell de Relacions Laborals". El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals també ha explicat que "un dels temors que teníem com autoritat laboral és que en moments de crisi s'abaixés la guàrdia en el tema preventiu, és a dir, que no s'invertís en prevenció però sortosament no ha estat així i hem de destacar l'esforç dels agents socials, de les empreses i dels treballadors". Bonastre ha avançat les dades de l'activitat de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció. L'any 2012, la Inspecció va realitzar 10.655 visites controladores, el que suposa un increment de 2.000 visites respecte el 2011. Pel que fa a quanties, l'any passat es van imposar sancions en matèria de prevenció per valor de 10,8 milions d'euros, dos milions d'euros més respecte de l'any anterior. El secretari ha recordat que "sobretot el que ens preocupa és la seguretat i salut de les persones i per tant cada vegada focalitzem més el control de les condicions de treball en aquests aspectes".


Cercador

Cercador

Destaquem