Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

video Roda de premsa del Govern: conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Joaquim Nadal

El Govern ha aprovat, entre d'altres, els acords següents: Al·legacions a recursos d'inconstitucionalitat contra l'Estatut El Govern ha acordat comparèixer davant el Tribunal Constitucional en els recursos d'inconstitucionalitat promoguts per les comunitats de Múrcia i la Rioja contra diversos preceptes del nou Estatut per tal de formular, en un termini de quinze dies, al·legacions en defensa de la constitucionalitat del text estatutari. Conveni per al finançament d'infraestructures del transport metropolità de Barcelona S'ha autoritzat la signatura del conveni entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya per al finançament d'infraestructures del transport metropolità de Barcelona per a l'exercici 2006. L'Administració general de l'Estat aportarà 40 milions d'euros al finançament d'infraestructures del transport metropolità de Barcelona per al 2006. Justícia assumeix les competències en matèria de notaries i registres S'ha aprovat el Decret pel qual s'atribueixen a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia, l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles.


Cercador

Cercador

Destaquem